Nieuwe berekeningsmethode partneralimentatie vanaf 2023

indexering

Vanaf 1 januari 2023 is de manier waarop de hoogte van de partneralimentatie wordt berekend aangepast. Men wil de verschillen tussen het berekenen van kinder- en partneralimentatie zoveel mogelijk beperken.

Wat was tot 2023 het verschil tussen een berekening van de kinder- en partneralimentatie

Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt uitgegaan van een forfaitaire woonlast; 30 procent van het netto-besteedbaar inkomen wordt gebruikt voor wonen. Bij de kinderalimentatieberekening maakt het dus niet uit of je duur of goedkoop woont. Er wordt gerekend met een vast percentage van je inkomen. Bij het berekenen van de partneralimentatie was dit anders; er werd gerekend met de daadwerkelijke huur- of hypotheeklast.

Woonbudget

Volgens de nieuwe normen gaan rechters vanaf 1 januari 2023 voor zowel partner- als kinderalimentatie rekenen met het woonbudget dat 30 procent van het netto inkomen bedraagt, waaruit alle woonkosten worden betaald.

De reden van deze aanpassing is dat het eenvoudig werkt, de uitkomst voorspelbaar is en niet zal leiden tot discussie.

Er kan nog met de werkelijke last worden gerekend als bijvoorbeeld de hogere woonlasten bij de onderhoudsplichtige niet vermijdbaar en verwijtbaar zijn. Er kan ook rekening worden gehouden met een lagere woonlast van de onderhoudsplichtige, als de ex-partner geld tekort komt. Deze lagere woonlasten moeten dan wel duurzaam aanmerkelijk lager zijn dan het woonbudget.

Eerste resultaten

Na de eerste berekeningen vraag ik me af of de discussies nu voorbij zijn.

Regelmatig kom ik in de praktijk tegen dat de man de echtelijke woning overneemt, evenals de hypotheek met de lage hypotheekcontractrente. De vrouw gaat huren, omdat ze niet voldoende inkomen heeft om te kopen. Gezien de huidige krapte op de woningmarkt, komt ze niet snel genoeg in aanmerking voor een sociale huurwoning en moet gaan huren in de vrije sector wat behoorlijk duurder is. Er is volgens de alimentatieberekening met het woonbudget een hoge behoefte en een lage draagkracht. Voer voor discussie!

Foto Corrien Roche

Corrien Roche

financieel echtscheidingsadviseur en mediator

Het mooie van mijn vak is dat ik al mijn creativiteit, kennis en kunde mag inzetten die mijn klanten nodig hebben om 'samen' tot de meest optimale oplossingen te komen. Waardoor ieder straks zijn eigen weg kan inslaan, maar met een positieve kijk op de toekomst.

Persoonlijk gesprek 0499 219 011 Deskundig advies, mail ons
Onze unieke samenwerkingMet aandacht voor kinderenDeskundig voor ondernemers
Belangrijke informatie, vanuit ons blog...
Vermogenstoets zorgtoeslag

De hoogte van uw vermogen is belangrijk voor de te ontvangen toeslagen. Per 1 januari 2024 mag het vermogen weer iets hoger zijn om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag.

Lees meer
Indexatie alimentatiebedragen 2024 op 6,2%

Jaarlijks worden de bedragen voor de kinder- en partneralimentatie automatisch met een bepaald percentage geïndexeerd. Voor 2024 geldt een percentage van 6,2%

Lees meer
Scheiden met een B.V.

Dit is een groot verschil met de anderen ondernemings rechtsvormen. Dit onder andere omdat een DGA – directeur groot aandeelhouder – wel een salaris ontvangt en pensioen kan opbouwen. Ook spreek je bij een B.V. over aandelen, die verdeeld of verrekend moeten worden. De B.V. in het vermogen De eigendom van een B.V. bestaat uit het bezit van de aandelen van de B.V. De werkelijke marktwaarde van het bedrijf wordt gedeeld over het aantal aandelen. Deze waarde van de aandelen […]

Lees meer