Echtscheiding en een eigen onderneming

Een scheiding is nooit zwart-wit en een scheiding met een eigen bedrijf betekent nog meer grijs gebied. Dat betekent dat als u gaat scheiden als ondernemer, het erg belangrijk is om in onderling overleg te blijven. De onderneming gaat namelijk als een rode draad door uw echtscheiding; dit kan als vermogensbestanddeel, als pensioenvoorziening en als inkomstenbron voor de alimentatie. Het is dus belangrijk dat deze zaken deskundig en goed geregeld worden. Het eerste uitgangspunt is dat de onderneming geen gevaar mag lopen in de echtscheiding. De continuïteit van de onderneming moet worden gewaarborgd, in het belang van beide partijen.

Scheiden met een eigen bedrijf waar te beginnen

Op het moment dat partijen bij ons aan tafel komen en een van de partijen heeft een eigen onderneming, dan komen de volgende vragen aan bod:

1. Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen? Of heeft u huwelijkse voorwaarden? En wat staat er dan in die huwelijkse voorwaarden over de onderneming?

2. Om wat voor soort onderneming gaat het? Is het een eenmanszaak, een maatschap, een VOF of een B.V.?

3. Van wie is het bedrijf? En wie gaat het bedrijf voortzetten?

4. In hoeverre is de partner van de ondernemer betrokken bij het eigen bedrijf? Is de partner bekend en vertrouwd met de financiële cijfers of moet er een vertaalslag worden gemaakt?

Wat zijn de consequenties

Ad 1 Huwelijksgoederenregime

Belangrijk om te weten is of u gehuwd bent in gemeenschap van goederen of dat u in het verleden huwelijkse voorwaarden hebt laten opstellen bij de notaris.

 • Gemeenschap van goederen en een eigen bedrijf
  Dan valt ook de onderneming in deze gemeenschap en zal de waarde van de onderneming moeten worden verdeeld. De onderneming kan aan een van u beiden worden toebedeeld, maar de waarde van de onderneming zal moeten worden vastgesteld, zodat duidelijk is wat de ondernemer aan zijn/haar partner hiervoor moet vergoeden.
 • Huwelijkse voorwaarden en onderneming
  Wat staat er in deze voorwaarden over de onderneming. Valt deze wel of niet binnen de verdeling. En mocht deze buiten de verdeling vallen, is er dan een verrekenbeding opgenomen? Mocht er sprake zijn van een periodiek verrekenbeding, dan heeft u afgesproken om de overgespaarde inkomsten jaarlijks te verrekenen. In de praktijk wordt dit helaas vaak vergeten, wat gevolgen kan hebben voor uw onderneming.
 • Verdeling onderneming
  Als uw onderneming binnen de verdeling of verrekening valt bij een echtscheiding, dan zal een waardebepaling bedrijf bij echtscheiding moeten worden vastgesteld en komen er een aantal vervolgvragen aan bod:
 • Wie stelt de waarde van de onderneming vast?
 • Welke waarderingsmethode wordt gekozen?
 • Is er sprake van goodwill?
 • Zit er een bedrijfspand in de onderneming?

Ad 2 Wat voor rechtsvorm heeft uw eigen bedrijf

 • Scheiden als zzp-er of met een eenmanszaak
  Bij een eenmanszaak (waaronder zzp-ers) is privé en zakelijk niet gescheiden. Het bedrijf is privé-eigendom. Dit kan het soms wat lastiger maken om duidelijkheid te krijgen in de cijfers van de onderneming. Wat is bijvoorbeeld het daadwerkelijke inkomen geweest waarvan al die jaren samen geleefd is. Belangrijk is om samen de goede uitgangspunten vast te stellen waarmee moet worden gerekend. Bent u of uw partner zzp-er of heeft u een eenmanszaak lees dan verder.
 • Scheiden met een VOF
  Als u samen met uw partner een VOF (Vennootschap Onder Firma) heeft, dan kan de scheiding ook zakelijke gevolgen hebben. Er moet twee keer zoveel geregeld worden. De gebruikelijke afspraken moeten worden gemaakt, maar daarnaast zullen er ook afspraken moeten worden gemaakt over de onderneming. Want wat gebeurt er met de VOF? Gaat u samen de onderneming voortzetten of gaat een van beiden de onderneming overnemen óf wordt de onderneming gestaakt? Belangrijk is om duidelijk te krijgen hoe ieder verder wil en hoe dit het beste financieel en fiscaal geregeld kan worden. Lees verder als u een VOF heeft.
 • Scheiden met een BV
  Dit is een groot verschil met de vorige besproken rechtsvormen. Dit onder andere omdat een dga – directeur groot aandeelhouder – wel een salaris ontvangt en pensioen kan opbouwen. Ook spreek je bij een BV over aandelen, die verdeeld of verrekend moeten worden. Lees verder als u meer wilt weten over scheiden met een BV

Deskundig adviseur bij scheiden met eigen zaak
Scheiden met een eigen zaak vraagt om deskundigheid en meedenken in mogelijkheden. Roche Scheidingsdeskundigen begeleidt u graag als deskundig ‘echtscheidingsadviseur ondernemer’. Naast aandacht voor alle emoties die er spelen rondom een echtscheiding, is er ook aandacht en kennis omtrent uw eigen zaak.

Bel of mail ons voor een kennismakingsgesprek.

Persoonlijk gesprek 0499 219 011 Deskundig advies, mail ons
Onze unieke samenwerkingMet aandacht voor kinderenDeskundig voor ondernemers
Belangrijke informatie, vanuit ons blog...
Vermogenstoets zorgtoeslag

De hoogte van uw vermogen is belangrijk voor de te ontvangen toeslagen. Per 1 januari 2024 mag het vermogen weer iets hoger zijn om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag.

Lees meer
Indexatie alimentatiebedragen 2024 op 6,2%

Jaarlijks worden de bedragen voor de kinder- en partneralimentatie automatisch met een bepaald percentage geïndexeerd. Voor 2024 geldt een percentage van 6,2%

Lees meer
Scheiden met een B.V.

Dit is een groot verschil met de anderen ondernemings rechtsvormen. Dit onder andere omdat een DGA – directeur groot aandeelhouder – wel een salaris ontvangt en pensioen kan opbouwen. Ook spreek je bij een B.V. over aandelen, die verdeeld of verrekend moeten worden. De B.V. in het vermogen De eigendom van een B.V. bestaat uit het bezit van de aandelen van de B.V. De werkelijke marktwaarde van het bedrijf wordt gedeeld over het aantal aandelen. Deze waarde van de aandelen […]

Lees meer