Checklist bij scheiden

Wanneer u gaat scheiden zult u een aantal stappen moeten doorlopen, die je kunt zien als een ‘checklist scheiden’. Een mediator kan u daarbij begeleiden. Roche Scheidingsdeskundigen is zo’n mediator.

Wat moet u allemaal regelen bij een scheiding?

Wij kunnen ons voorstellen dat als u de beslissing genomen heeft om uit elkaar te gaan, veel onzekerheden op u afkomen en u zich afvraagt waar te beginnen. Naast alle emoties die er spelen, zult u zich afvragen ‘ik ga uit elkaar wat moet ik doen?’, ‘waar ga ik straks wonen?’ of ‘wat houd ik straks nog maandelijks over om van te leven?’. Hele begrijpelijke en veel voorkomende vragen. Maar om tot antwoorden te komen, zullen er eerst een aantal stappen moeten worden doorlopen.

Stap 1 – Ouderschapsplan

De eerste stap bij scheiden. Als u samen kinderen heeft, zal de eerste aandacht uitgaan naar de kinderen en het opstellen van een ouderschapsplan. In dit ouderschapsplan legt u onder andere vast hoe u samen de zorg over de kinderen wilt verdelen, waar de kinderen gaan wonen, wie welke beslissingen neemt als het gaat om uw kind, wat de kosten zijn van de kinderen en wie wat gaat bijdragen. Het is goed om hier samen over na te denken en alle afspraken vast te leggen in het ouderschapsplan.

Stap 2 – Vermogensverdeling

Belangrijk is om te weten of u gehuwd bent in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. Mocht u huwelijkse voorwaarden hebben afgesloten, dan zullen die moeten worden doorgenomen om te zien welke afspraken er destijds gemaakt zijn en waar we nu bij de scheiding rekening mee moeten houden. Daarna gaan we in kaart brengen welke vermogensbestanddelen er zijn en hoe deze verdeeld gaan worden. Denk bijvoorbeeld aan uw huis, de hypotheek, een levensverzekering, de auto en de inboedel.

Stap 3 – Pensioen

De verdeling van het pensioen is wettelijk geregeld: al het opgebouwde ouderdomspensioen tijdens het huwelijk zal moeten worden verdeeld. Het tot aan einde huwelijk opgebouwde partnerpensioen wordt toebedeeld aan de partner van de pensioengerechtigde. Mocht u niets regelen dan zal de wet gelden, maar is dit ook wat u wilt? Het is goed om de mogelijkheden met betrekking tot uw pensioen in kaart te brengen en de consequenties daarvan, want wellicht dat een andere optie voor u beter passend is. Naast de woning heeft het pensioen vaak een van de grootste waardes, dus zeker goed uitzoeken en laten informeren.

Stap 4 – Alimentatie

Na de echtscheiding blijft de verplichting bestaan om voor de kinderen en voor elkaar te zorgen; de alimentatie of onderhoudsplicht. In kaart zal moeten worden gebracht welke onderhoudsbehoefte er is vanuit het kind en vanuit de partner. Daarna zal moeten worden gekeken wat het inkomen is na de scheiding en in hoeverre beiden kunnen bijdragen in de kosten van de kinderen en in de kosten van de minst verdienende partner.

Stap 5 – Risico van overlijden

Als u na de echtscheiding overlijdt dan zijn de kinderen de enige erfgenamen. Maar wat betekent dit voor u en voor uw ex-partner? Kan mijn ex-partner nog over mijn vermogen beschikken als mijn kinderen mijn vermogen erven? En wat als de kinderen vermogen ontvangen, wat betekent dit dan voor de ouder die nog leeft? Wat zijn de gevolgen voor eventuele toeslagen. Ga of laat dit goed uitzoeken. Daarnaast valt met het overlijden van de partner ook de kinderalimentatie en eventuele partneralimentatie weg. Maak inzichtelijk wat dit financieel voor u betekent en zorg indien nodig dat u hiervoor verzekerd bent.

Stap 6 – Belastingen

Bespreek ook alvast hoe u in het jaar van scheiden uw belastingaangifte wilt gaan uitvoeren. Wilt u nog gebruik maken van het verlengd fiscaal partnerschap? Hoe worden de aanslagen / teruggaven verdeeld in het jaar van scheiding? Is er sprake van schenkbelasting en hoe gaat u daarmee om? Als u hier tijdens het echtscheidingsproces al afspraken over maakt en deze ook vastlegt, voorkomt u vervelende discussies achteraf. De belastingdienst zelf heeft een mooie checklist welke voor u op een rijtje zet wat belangrijk is voor de belasting en de toeslagen. Het is voor u van belang dat u op de hoogte bent van alle mogelijke belastingvoordelen die u na uw scheiding kunt genieten.

Stap 7 – Echtscheidingsconvenant

Als u alle voorgaande zaken besproken heeft, kunt u de afspraken vastleggen in een convenant. Dit convenant kan worden ondertekend, waarna het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank. Als u de beschikking van de rechtbank ontvangen heeft, kan deze worden ingeschreven bij de Gemeente en op dat moment is uw echtscheiding definitief.

Stap 8 – Overige zaken

Op het moment dat het convenant is getekend, komt wellicht de tijd om nog diverse andere zaken te regelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het omzetten van de schadeverzekeringen, het regelen van de nieuwe hypotheek, het op naam laten zetten van de auto, de banken informeren over de scheiding en de rekeningen op naam laten zetten zoals afgesproken in het convenant, het wijzigen van abonnementen, wachtwoorden et cetera. Na de inschrijving van de echtscheiding in de burgerlijke stand moet niet vergeten worden om de mededelingsformulieren in verband met verdeling van het ouderdomspensioen naar de pensioenuitvoerders te sturen.

Ondersteuning nodig bij het scheidingsproces?

Zoals u ziet is de checklist scheiden veelomvattend. Gelukkig zijn er professionals die u kunnen helpen om de juiste stappen te nemen en die u door de bomen heen het bos weer kunnen laten zien. Wij als Roche Scheidingsdeskundigen zijn u graag van dienst.

Persoonlijk gesprek 0499 219 011 Deskundig advies, mail ons
Onze unieke samenwerkingMet aandacht voor kinderenDeskundig voor ondernemers
Belangrijke informatie, vanuit ons blog...
Een scheiding aanvragen, hoe doe je dat?

Je kunt op 2 manieren je echtscheiding aanvragen. Samen en in goed onderling overleg met een gemeenschappelijk verzoekschrift met hulp van een mediator of alleen met een eenzijdig verzoekschrift met hulp van een advocaat.

Lees meer
Einde Samenwonen

Ook bij samenwonen is het belangrijk om goede afspraken te maken. Dit geldt bij aanvang van het samenwonen, maar ook bij einde samenwonen. Lees hier meer over in dit artikel.

Lees meer
Register Erkend Scheidingsadviseur

Register Erkend Scheidingsadviseur. Corrien Roche staat ingeschreven in het Register en is zich bewust van het belang om in echtscheidingswereld altijd op de hoogte te zijn van de laatste wetgeving en actualiteiten.

Lees meer