Professionele en deskundige sparring partner

Roche Scheidingsdeskundigen is opgericht door Corrien Roche. Na jarenlange ervaring als financieel adviseur bij ROCHE financieel adviseurs, is zij zich sinds 2011 gaan richten op echtscheidingsbegeleiding. Het professioneel mogen begeleiden van mensen in een moeilijke fase van hun leven om zo een nieuwe positieve weg in te kunnen slaan, is haar drijfveer. Ze heeft alle financiële, juridische en fiscale kennis in huis om uw scheiding tot een goed einde te brengen. Ze begeleidt u op een evenwichtige, deskundige en betrokken manier bij het scheidingsoverleg tussen u en uw toekomstige ex-partner. Haar doortastende, eerlijke en creatieve aanpak resulteren in oplossingen en afspraken die voor beide partijen acceptabel zijn. Corrien heeft oog voor de juridische zaken die van belang zijn en wijst u als financieel deskundige op alle financiële en fiscale mogelijkheden. Ze begeleidt u stap voor stap bij het nemen van noodzakelijke en vaak moeilijke beslissingen. Corrien is MfN-registermediator en gecertificeerd financieel echtscheidingsadviseur (RFEA). Daarnaast is zij lid van de VFPS, een erkende beroepsvereniging om met gelijkgezinden te sparren en zo een stuk diepgang in het werkveld te stimuleren.

Foto Corrien Roche

Corrien Roche

financieel echtscheidingsadviseur en mediator

Het mooie van mijn vak is dat ik al mijn creativiteit, kennis en kunde mag inzetten die mijn klanten nodig hebben om ‘samen’ tot de meest optimale oplossingen te komen. Waardoor ieder straks zijn eigen weg kan inslaan, maar met een positieve kijk op de toekomst.

MfN onpartijdige mediatorRFEA Register Financieel Echtscheidingadviseurs

Om uw echtscheiding zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen, werkt Corrien nauw samen met advocaat Saray Kehrens, gevestigd in Best. De advocaat zorgt ervoor dat het convenant met het ouderschapsplan wordt ingediend bij de rechtbank. Vervolgens bevestigt de rechtbank de afspraken en spreekt de echtscheiding uit.

Ook is het fijn om eens samen te kunnen sparren. Hoe zou de rechter hiermee omgaan? Vooral bij een second opinion is het fijn om het juridische kader duidelijk te hebben.

Foto Saray Kehrens

Saray Kehrens

advocaat

Saray Kehrens heeft zich vooral toegelegd op de personen- en familierechtpraktijk en op mediation. Als vFAS advocaat sluit zij volledig aan bij onze werkwijze om er ‘samen’ uit te komen. Als advocaat doet zij nog een extra check op het convenant om er zeker van te zijn dat alle afspraken juridisch goed zijn vastgelegd, waardoor discussies achteraf tot een minimum worden beperkt.

Roche Scheidingsdeskundigen wil zich ook graag richten op de kinderen die bij een echtscheiding betrokken zijn. Het is zo belangrijk dat in deze lastige periode voor de kinderen er naar hen geluisterd wordt: wat vinden zij belangrijk en waar hebben zij last van in de nieuwe situatie. Omdat kinderen erg loyaal aan hun ouders kunnen zijn, is het naar onze mening goed om ze een gesprek met een derde aan te laten gaan die ervaring heeft met kinderen in echtscheidingssituaties. We hebben daarom een mooie samenwerking gevonden met Heleen van Doorn, GZ-psycholoog Kind en Jeugd.

Foto Heleen van Doorn

Heleen van Doorn

GZ-psycholoog Kind en Jeugd

Heleen heeft een brede achtergrond binnen het speciaal onderwijs, de neuropsychologie en kinder- en jeugdpsychiatrie. Ze heeft veel ervaring met behandeling van zowel kinderen als ouders waarbij sprake is van scheiding(sproblematiek). Ze zoekt naar mogelijkheden om het gesprek met elkaar aan te kunnen gaan en te verbinden, met het belang van de kinderen voorop.

“Ook bij een scheiding blijft er verbinding door en voor de kinderen”

Wij zijn ons er terdege van bewust, dat een scheiding óf een beslissing om te gaan scheiden enorm veel emoties met zich meebrengt. Ook zien we vaak dat een van beide partners al veel verder in het verwerkingsproces zit dan de ander. Deze ongelijkheid kan de emoties doen oplopen, waardoor rationele en weloverwogen beslissingen stagneren. In een periode dat communicatie en begrip zo belangrijk zijn, loopt dit maar al te vaak fout. Daarom werken wij samen met Marloes van den Heuvel van Succesvol Scheiden Brabant.

Foto Marloes van den Heuvel

Marloes van den Heuvel

Scheidings- en Relatiecoach

Als scheidings- en relatiecoach begeleidt Marloes ouders vóór, tijdens en ná een (mogelijke) scheiding. Tevens wordt er nadruk gelegd op het feit dat er een beslissing komt die béide ouders dragen; Óf Succesvol Scheiden óf Succesvol Samen Verder. Om rust in de toekomst te krijgen wordt gekeken naar het verwerken van de emoties in combinatie met de communicatie naar uw (ex-) partner en uw kinderen. Dit om een (v)echtscheiding te voorkomen. Hoe gaat u om met steeds weer nieuwe situaties die ontstaan tijdens deze processen? Vanuit haar oorspronkelijke passie als Kinder- en Jongerentherapeut is het werkveld van Marloes verbreed naar ouders. Ook eenzijdige coaching is mogelijk.

Persoonlijk gesprek 0499 219 011 Deskundig advies, mail ons
Onze unieke samenwerkingMet aandacht voor kinderenDeskundig voor ondernemers
Belangrijke informatie, vanuit ons blog...
Wie houdt na de scheiding meestal de woning?

Gezamenlijke koopwoning vaker naar de man Na een scheiding valt de gemiddelde koopkracht van vrouwen aanzienlijk terug, terwijl deze bij mannen enigszins toeneemt. Wel stijgt de gemiddelde koopkracht van vrouwen in de vijf jaar na de scheiding sneller, onder meer doordat ze meer uren gaan werken dan voor de scheiding. Dit blijkt uit diverse onderzoeken van het CBS. Onder een scheiding wordt in deze onderzoeken verstaan het beëindigen van een periode van samenwonen. Woning Veel mensen, zowel mannen als vrouwen, […]

Lees meer
Neem tijd voor financiële en fiscale afspraken tijdens scheiding

Onderstaand artikel van de Belastingdienst trok mijn aandacht. Hoezo maken 7 op de 10 stellen geen financiële afspraken tijdens het scheidingsproces? Voor mij is dit onbegrijpelijk. De checklist die de Belastingdienst daarbij aanbiedt, is een handig hulpmiddel. Ik zie het als een belangrijke taak voor de mediator, die het echtpaar begeleidt tijdens de scheiding. Hen te wijzen op alle financiële en fiscale mogelijkheden en valkuilen. Want een scheiding regel je maar één keer. Je wilt geen financiële of fiscale tegenvallers […]

Lees meer
Allebei een advocaat of samen een mediator?

Wanneer kies je bij een echtscheiding voor een advocaat en wanneer voor een mediator. Geen eenduidig antwoord mogelijk, maar belangrijk om een weloverwogen keuze te maken.

Lees meer