Second opinion voorkomt verrassingen achteraf

Een scheiding goed regelen in een periode waarin de emoties soms niet te overzien zijn, is vaak een lastige klus. U wilt achteraf echter niet voor verrassingen komen te staan. Twijfelt u of uw alimentatieberekening wel klopt? Vraagt u zich of uw belangen als ondernemer of als partner van een ondernemer wel goed behartigd worden? Of heeft u vragen over de fiscale en juridische aspecten van uw scheidingsconvenant? Een second opinion kan in dat geval een goede uitkomst bieden.

Onpartijdige, frisse en professionele blik

Onze deskundigen kijken graag met een frisse en onpartijdige blik naar uw situatie. We nemen alle tijd om uw situatie opnieuw te bekijken. Daarbij kijken we niet alleen naar de wettelijke regels van uw echtscheiding, maar ook of de uitkomst wel goed aansluit bij uw wensen. We controleren het convenant bijvoorbeeld op juridische en financiële zaken en geven u inzicht in uw netto besteedbaar inkomen na uw scheiding. We adviseren altijd vanuit wederzijds belang. Uit ervaring weten we namelijk dat het meewegen van het belang van de ander bijdraagt aan de totstandkoming van een evenwichtige oplossing.

Scheiden van een ondernemer?

Heeft uw toekomstige ex-partner een eigen onderneming? In dat geval kent hij of zij vaak alle ins en outs van het bedrijf. Daarnaast is uw toekomstige ex-partner veelal financieel bijgestaan door een accountant. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld alle fiscaliteiten, de waardering van de onderneming en het pensioen voor u onbekend terrein zijn. Heel begrijpelijk dat u juist nu behoefte heeft aan extra tijd en uitleg. We nemen graag alle tijd om de financiële, fiscale en juridische aspecten van uw scheiding uit te leggen, zodat u een goede gesprekspartner bent in het overleg. En dat u op basis van gefundeerde kennis van zaken ook de juiste keuzes kunt maken. Keuzes gemaakt in gezamenlijk overleg én in het belang van alle betrokken partijen.

Een goed echtscheidingconvenant?

Het echtscheidingsconvenant vormt een belangrijke basis voor uw nieuwe toekomst. Het is dan ook belangrijk om goed na te denken over de inhoud van dit convenant. In de praktijk komen we vaak echtscheidingsconvenanten tegen met onvolledige, onjuiste of onhaalbare afspraken. Deze convenanten kunnen na de scheiding voor veel problemen zorgen. Een polis die bijvoorbeeld onnodig beëindigd wordt. Of een woning die in het convenant toebedeeld wordt aan één van de partners, maar waaraan de bank geen medewerking verleent. Door uw concept convenant door een onpartijdige partij opnieuw te laten bekijken, kunt u later veel onnodige problemen en vervelende discussies voorkomen. We geven u inzicht in de financiële en fiscale consequenties van de gemaakte afspraken en attenderen u op eventueel ontbrekende afspraken. Met een goed convenant kunt u beiden weer een positieve weg inslaan zonder steeds geconfronteerd te worden met allerlei ondoordachte zaken.

De juiste alimentatieberekening?

Is er een berekening gemaakt voor de kinderalimentatie, maar denkt u dat deze niet klopt? Of gaat u partneralimentatie ontvangen of betalen en twijfelt u aan de hoogte van het bedrag? We maken graag een (her)berekening van uw kinderalimentatie of partneralimentatie. We controleren, samen met u, de bedragen en rekenen het alimentatiebedrag nog eens na. Hierdoor weet u zeker dat de alimentatieberekening klopt.

Frisse blik

Wilt u uw situatie opnieuw en onbevooroordeeld laten bekijken? Vraag dan een second opinion aan!

Persoonlijk gesprek 0499 219 011 Deskundig advies, mail ons
Onze unieke samenwerkingMet aandacht voor kinderenDeskundig voor ondernemers
Belangrijke informatie, vanuit ons blog...
Voorkom de klassieke fouten bij een scheiding

Vijf klassieke fouten bij een echtscheiding. Schakel een deskundige in, om deze fouten te voorkomen. Voorkomen blijft beter dan genezen.

Lees meer
Wanneer scheiden wij en waarom nemen de scheidingen na een vakantie toe

Er zijn verschillende momenten in het huwelijk waarop de kans op een scheiding groter is dan normaal; bijvoorbeeld na de zomervakantie of na de feestdagen. Maar er zijn meer mogelijke scheidingsmomenten..

Lees meer
Fouten met belastingaangifte bij scheiding

Helaas gaan heel veel belastingaangiften fout in het jaar van scheiding. Belangrijk is dus ook om fiscale afspraken te maken in het echtscheidingsconvenant over hoe zaken in het jaar van aangifte geregeld gaan worden.

Lees meer