Second opinion voorkomt verrassingen achteraf

Een scheiding goed regelen in een periode waarin de emoties soms niet te overzien zijn, is vaak een lastige klus. U wilt achteraf echter niet voor verrassingen komen te staan. Twijfelt u of uw alimentatieberekening wel klopt? Vraagt u zich of uw belangen als ondernemer of als partner van een ondernemer wel goed behartigd worden? Of heeft u vragen over de fiscale en juridische aspecten van uw scheidingsconvenant? Een second opinion kan in dat geval een goede uitkomst bieden.

Onpartijdige, frisse en professionele blik

Onze deskundigen kijken graag met een frisse en onpartijdige blik naar uw situatie. We nemen alle tijd om uw situatie opnieuw te bekijken. Daarbij kijken we niet alleen naar de wettelijke regels van uw echtscheiding, maar ook of de uitkomst wel goed aansluit bij uw wensen. We controleren het convenant bijvoorbeeld op juridische en financiële zaken en geven u inzicht in uw netto besteedbaar inkomen na uw scheiding. We adviseren altijd vanuit wederzijds belang. Uit ervaring weten we namelijk dat het meewegen van het belang van de ander bijdraagt aan de totstandkoming van een evenwichtige oplossing.

Scheiden van een ondernemer?

Heeft uw toekomstige ex-partner een eigen onderneming? In dat geval kent hij of zij vaak alle ins en outs van het bedrijf. Daarnaast is uw toekomstige ex-partner veelal financieel bijgestaan door een accountant. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld alle fiscaliteiten, de waardering van de onderneming en het pensioen voor u onbekend terrein zijn. Heel begrijpelijk dat u juist nu behoefte heeft aan extra tijd en uitleg. We nemen graag alle tijd om de financiële, fiscale en juridische aspecten van uw scheiding uit te leggen, zodat u een goede gesprekspartner bent in het overleg. En dat u op basis van gefundeerde kennis van zaken ook de juiste keuzes kunt maken. Keuzes gemaakt in gezamenlijk overleg én in het belang van alle betrokken partijen.

Een goed echtscheidingconvenant?

Het echtscheidingsconvenant vormt een belangrijke basis voor uw nieuwe toekomst. Het is dan ook belangrijk om goed na te denken over de inhoud van dit convenant. In de praktijk komen we vaak echtscheidingsconvenanten tegen met onvolledige, onjuiste of onhaalbare afspraken. Deze convenanten kunnen na de scheiding voor veel problemen zorgen. Een polis die bijvoorbeeld onnodig beëindigd wordt. Of een woning die in het convenant toebedeeld wordt aan één van de partners, maar waaraan de bank geen medewerking verleent. Door uw concept convenant door een onpartijdige partij opnieuw te laten bekijken, kunt u later veel onnodige problemen en vervelende discussies voorkomen. We geven u inzicht in de financiële en fiscale consequenties van de gemaakte afspraken en attenderen u op eventueel ontbrekende afspraken. Met een goed convenant kunt u beiden weer een positieve weg inslaan zonder steeds geconfronteerd te worden met allerlei ondoordachte zaken.

De juiste alimentatieberekening?

Is er een berekening gemaakt voor de kinderalimentatie, maar denkt u dat deze niet klopt? Of gaat u partneralimentatie ontvangen of betalen en twijfelt u aan de hoogte van het bedrag? We maken graag een (her)berekening van uw kinderalimentatie of partneralimentatie. We controleren, samen met u, de bedragen en rekenen het alimentatiebedrag nog eens na. Hierdoor weet u zeker dat de alimentatieberekening klopt.

Frisse blik

Wilt u uw situatie opnieuw en onbevooroordeeld laten bekijken? Vraag dan een second opinion aan!

Persoonlijk gesprek 0499 219 011 Deskundig advies, mail ons
Onze unieke samenwerkingMet aandacht voor kinderenDeskundig voor ondernemers
Belangrijke informatie, vanuit ons blog...
Heeft u de pensioenuitvoerder geïnformeerd na de scheiding?

Zo nee, dan kan dit grote problemen opleveren Na 1 mei 1995 gescheiden, dan is de kans groot dat de pensioenen verevend moesten worden. Vaak zijn er echter geen (duidelijke) afspraken gemaakt over het pensioen of de afspraken zijn niet binnen twee jaar doorgegeven aan de pensioenuitvoerder. De uitvoerder keert het pensioen in deze situatie uitsluitend uit aan diegene die het pensioen heeft opgebouwd. Een ex-echtgenoot houdt echter wel recht op zijn of haar deel van het pensioen. Maar het […]

Lees meer
Wet Pensioenverdeling uitgesteld

De nieuwe Wet Pensioenverdeling bij scheiding zou op 1 juli 2022 ingaan. Het was al lang de vraag ‘hoe gaan ze dit halen?’ Er is dan ook besloten om de wet uit te stellen. Zoals het er nu uitziet, wordt de nieuwe Wet pas op 1 januari 2027 geïntroduceerd. Hiervoor zijn twee argumenten: De pensioenuitvoerders kunnen hierdoor in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel rekening houden met de aanpassingen die volgen uit het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding. Uitstel voorkomt dat […]

Lees meer
Initiatiefwetsvoorstel ‘gezamenlijk gezag door erkenning’ aangenomen

Niet gehuwd of geregistreerd partnerschap Als ouders op het moment dat een kind wordt geboren niet gehuwd of geregistreerd partner zijn, dan heeft alleen de moeder automatisch het ouderlijk gezag. De andere ouder moet, samen met de moeder, een verzoek doen voor het verkrijgen van het gezamenlijke gezag. Het aanvragen van het gezag wordt door ongehuwde ouders regelmatig vergeten Dit gebeurt in de meeste gevallen onbewust en onbedoeld. Het gevolg is dat één ouder geen gezag heeft over zijn of […]

Lees meer