Scheiden en een Vennootschap Onder Firma

scheiden en een vof

Als u samen met uw partner een VOF heeft, dan kan de scheiding ook zakelijke gevolgen hebben. Er moet veel geregeld worden. De gebruikelijke punten worden doorlopen, maar daarnaast zullen er afspraken moeten worden gemaakt over de onderneming. Want wat gebeurt er met de VOF? Gaat u samen de onderneming voortzetten of gaat een van beiden de onderneming overnemen óf wordt de onderneming gestaakt? Belangrijk is om duidelijk te krijgen hoe ieder verder wil en hoe dit het beste financieel en fiscaal geregeld kan worden.

 • De VOF in het vermogen
  Heeft u samen met uw scheidingspartner een VOF? De waarden en bezittingen van het bedrijf zijn dan in de te delen in de gemeenschap van goederen. Tenzij er huwelijkse voorwaarden van toepassing zijn. Vaak bestaat deze VOF (man-vrouw firma) om fiscale redenen. Beide vennoten kunnen dan, onder voorwaarden, afzonderlijk fiscale aftrekposten opvoeren. Ook is het mogelijk dat u een VOF vormt met een derde partij. De onderneming als bezit valt dan buiten de verdeling, maar de waarde van het bezit wordt dan wel meegenomen.
 • Waardebepaling bedrijf bij scheiding
  Het vaststellen van de waarde van de onderneming vraagt om een goede analyse van de jaarcijfers van de afgelopen 3 tot 5 jaren, maar gaat ook verder dan dat. Belangrijke factoren die de waarde van de onderneming bepalen zijn het vermogen van de onderneming, maar ook de risico’s, het toekomstperspectief van de onderneming en hoe succesvol de VOF op het moment van scheiden is. Vaak doet een accountant de waardebepaling of iemand die gespecialiseerd is in het waarderen van ondernemingen.
 • Pensioen in de VOF
  Als u een VOF heeft, kunt u geen gebruik maken van een pensioenregeling. U kunt pensioensparen in privé of een reservering maken op de balans. Deze fiscale reservering heet een oudedagsreserve (FOR). Deze was bedoeld om fiscaal vriendelijk een pensioenpot op te bouwen, maar in de praktijk werd het vaak gebruikt als uitstel van belastingbetaling. Vanaf 1 januari 2023 is het fiscaal niet meer mogelijk om de FOR verder op te bouwen, maar wat tot 1 januari 2023 is opgebouwd, kunt u nog wel terugvinden op de balans en hiermee moet rekening worden gehouden bij een echtscheiding.
 • Alimentatie en de VOF
  Het berekenen van het inkomen voor de partner- en kinderalimentatie zijn een stuk ingewikkelder dan als u in loondienst zou zijn geweest. Het inkomen is elke maand verschillend. Voor het bepalen van het inkomen wordt uitgegaan van de winst uit onderneming van de afgelopen jaren. Omdat de winst uit onderneming niet altijd gelijk loopt met wat er jaarlijks daadwerkelijk per saldo van de onderneming wordt onttrokken, wordt het inkomen steeds vaker gebaseerd op ‘kasstromen’. Een extra moeilijkheidsgraad is het vaststellen van het inkomen na het huwelijk. De gegevens uit het verleden kunnen een input zijn voor het opstellen van een prognose. Maar hoe is de feitelijk nieuwe situatie? Valt er een ‘goedkope’ arbeidskracht weg en zal hiervoor iemand in loondienst moeten worden aangenomen? Welk effect heeft de echtscheiding op de nieuwe resultaten van de onderneming? Dit kan wel eens tot pittige discussies leiden.
 • VOF en de belastingdienst
  Als een van de partners de VOF overneemt, zal de andere partner moeten worden uitgekocht en wordt de VOF ontbonden. De volgorde van handelen – of eerst de VOF en daarna het huwelijk ontbinden of andersom of tegelijkertijd – is hierbij van groot belang. Om de juiste keuze te kunnen maken, zullen eerst de juridische, financiële en fiscale aspecten goed in kaart moeten worden gebracht.

Een mediator met financiële deskundigheid
Scheiden met een VOF brengt de nodige complexiteit met zich mee, maar biedt ook mogelijkheden. Belangrijk is dat het bij beide partijen duidelijk is wat er precies is, wat de mogelijkheden zijn en wat de valkuilen. Goed onderling overleg is van belang. Evenals een financieel deskundige mediator die u hierbij kan begeleiden.

Gelukkig kunnen we met u meedenken, om tot de meest optimale oplossing te komen.

Foto Corrien Roche

Corrien Roche

financieel echtscheidingsadviseur en mediator

Het mooie van mijn vak is dat ik al mijn creativiteit, kennis en kunde mag inzetten die mijn klanten nodig hebben om 'samen' tot de meest optimale oplossingen te komen. Waardoor ieder straks zijn eigen weg kan inslaan, maar met een positieve kijk op de toekomst.

Persoonlijk gesprek 0499 219 011 Deskundig advies, mail ons
Onze unieke samenwerkingMet aandacht voor kinderenDeskundig voor ondernemers
Belangrijke informatie, vanuit ons blog...
Vermogenstoets zorgtoeslag

De hoogte van uw vermogen is belangrijk voor de te ontvangen toeslagen. Per 1 januari 2024 mag het vermogen weer iets hoger zijn om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag.

Lees meer
Indexatie alimentatiebedragen 2024 op 6,2%

Jaarlijks worden de bedragen voor de kinder- en partneralimentatie automatisch met een bepaald percentage geïndexeerd. Voor 2024 geldt een percentage van 6,2%

Lees meer
Scheiden met een B.V.

Dit is een groot verschil met de anderen ondernemings rechtsvormen. Dit onder andere omdat een DGA – directeur groot aandeelhouder – wel een salaris ontvangt en pensioen kan opbouwen. Ook spreek je bij een B.V. over aandelen, die verdeeld of verrekend moeten worden. De B.V. in het vermogen De eigendom van een B.V. bestaat uit het bezit van de aandelen van de B.V. De werkelijke marktwaarde van het bedrijf wordt gedeeld over het aantal aandelen. Deze waarde van de aandelen […]

Lees meer