Scheiden met een B.V.

scheiden en een bv

Dit is een groot verschil met de anderen ondernemings rechtsvormen. Dit onder andere omdat een DGA – directeur groot aandeelhouder – wel een salaris ontvangt en pensioen kan opbouwen. Ook spreek je bij een B.V. over aandelen, die verdeeld of verrekend moeten worden.

 • De B.V. in het vermogen
  De eigendom van een B.V. bestaat uit het bezit van de aandelen van de B.V. De werkelijke marktwaarde van het bedrijf wordt gedeeld over het aantal aandelen. Deze waarde van de aandelen valt in de gemeenschap van goederen, tenzij geldige huwelijkse voorwaarden anders bepalen. Is uw partner, net als u, ook aandeelhouder van de B.V.? En wil uw partner deze aandelen aan u overdragen, dan zult u voor deze overdracht van aandelen langs de notaris moeten gaan.
 • Pensioenregeling in B.V.
  Sinds 1 juli 2017 is het niet meer mogelijk om pensioen in de eigen B.V. op te bouwen, maar het is wel mogelijk dat er een pensioenpot in uw B.V. aanwezig is die u voor die tijd heeft opgebouwd. Dit DGA-pensioen valt onder de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (wet VPS). Dit betekent dat de partner recht heeft op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en het gehele opgebouwde partnerpensioen tot aan datum inschrijving echtscheiding in de Burgerlijke Stand. Helder, maar wat tot discussie kan leiden, is als de partner haar opgebouwde deel van het ouderdoms- en partnerpensioen uit de risicosfeer van de B.V. wil halen en het wil afstorten bij een professionele verzekeraar. Dit kan tot problemen leiden als er te weinig vermogen in de B.V. zit om dit af te dekken. Er zijn dan ook alternatieven. Ook hier is goed overleg en deskundige begeleiding van belang. Daarnaast kan de DGA via de B.V. een pensioenregeling afsluiten bij een erkende verzekeraar. Ook dit pensioen valt onder de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding.
 • Alimentatie en een B.V.
  Een DGA heeft in tegenstelling tot een ondernemer met een eenmanszaak of VOF een salaris uit zijn B.V. Het vaststellen van het inkomen voor een alimentatieberekening lijkt daarmee een stuk eenvoudiger. Maar de opnames uit de rekening-courant directie kunnen ook meetellen. Of hoe om te gaan met uit te keren dividend. En wat is het inkomen na het huwelijk? Wat als er geld onttrokken wordt uit de B.V. vanwege de vermogensverdeling? Wat is dan de invloed op het inkomen? Het is belangrijk om alles goed in kaart te brengen inclusief de consequenties, om zo samen weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.
 • Een B.V. en de belastingdienst
  Er kunnen verschillende fiscaliteiten de revue passeren bij een echtscheiding van een ondernemer met een B.V. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfspand wat in gezamenlijk privé-eigendom is en wat verhuurd wordt aan de B.V. U heeft dan te maken met de terbeschikkingsstellingsregeling (TBS) en bij een echtscheiding mogelijk met TBS-resultaat waarover moet worden afgerekend met de fiscus. Het is belangrijk om de fiscale consequenties van de mogelijke keuzes in kaart te brengen en op basis hiervan afspraken te maken en deze vast te leggen.

Ook kunnen er in een B.V. vermogensbestanddelen zitten die in de toekomst belast (kunnen) zijn. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de waardering van de onderneming. Wij zijn gespecialiseerd in scheidingen waarbij een onderneming een rol speelt. Maak een afspraak of stel ons een vraag.

Foto Corrien Roche

Corrien Roche

financieel echtscheidingsadviseur en mediator

Het mooie van mijn vak is dat ik al mijn creativiteit, kennis en kunde mag inzetten die mijn klanten nodig hebben om 'samen' tot de meest optimale oplossingen te komen. Waardoor ieder straks zijn eigen weg kan inslaan, maar met een positieve kijk op de toekomst.

Persoonlijk gesprek 0499 219 011 Deskundig advies, mail ons
Onze unieke samenwerkingMet aandacht voor kinderenDeskundig voor ondernemers
Belangrijke informatie, vanuit ons blog...
Vermogenstoets zorgtoeslag

De hoogte van uw vermogen is belangrijk voor de te ontvangen toeslagen. Per 1 januari 2024 mag het vermogen weer iets hoger zijn om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag.

Lees meer
Indexatie alimentatiebedragen 2024 op 6,2%

Jaarlijks worden de bedragen voor de kinder- en partneralimentatie automatisch met een bepaald percentage geïndexeerd. Voor 2024 geldt een percentage van 6,2%

Lees meer
Scheiden met een B.V.

Dit is een groot verschil met de anderen ondernemings rechtsvormen. Dit onder andere omdat een DGA – directeur groot aandeelhouder – wel een salaris ontvangt en pensioen kan opbouwen. Ook spreek je bij een B.V. over aandelen, die verdeeld of verrekend moeten worden. De B.V. in het vermogen De eigendom van een B.V. bestaat uit het bezit van de aandelen van de B.V. De werkelijke marktwaarde van het bedrijf wordt gedeeld over het aantal aandelen. Deze waarde van de aandelen […]

Lees meer