Een ondernemer in scheiding

Heeft u een eigen onderneming en bent u van plan te gaan scheiden? Hoe zorgt u er dan voor dat de continuïteit van uw onderneming niet in gevaar komt door uw echtscheiding? Uw bedrijf kan immers op vele manieren betrokken worden bij een scheiding. Als inkomstenbron, als onderdeel van het vermogen en vaak ook als pensioen. Door de alimentatieafspraken of de vermogensverdeling kunnen zowel u als uw toekomstige ex-partner afhankelijk blijven van het resultaat van de onderneming. Het is dan ook van belang dat deze zaken deskundig en goed geregeld worden.

Een scheiding is niet zwart-wit en zeker niet bij een onderneming. Er zijn natuurlijk veel zaken wettelijk geregeld, maar als u in goed onderling overleg uw scheiding regelt, kunnen er veel zaken geregeld worden die voor beiden goed zijn.

Allerlei vragen rondom een onderneming

Het maakt vaak niet uit hoe groot de onderneming is; allerlei problematieken rondom een onderneming komen vaak aan bod, zoals:

  • Waardering onderneming: hoe gaat de onderneming worden gewaardeerd? Is dit op basis van de cijfers in het verleden en/of gaan we rekening houden met de toekomstige cijfers. En welke waarderingsmethode is het meest passend?;
  • Hoe gaan we deze onderneming verdelen? Valt deze binnen de gemeenschap of is het privé-vermogen? En is er sprake van een bedrijfspand? Wie is de eigenaar van dit pand? En wat verandert er na de scheiding?
  • Hoe gaan we om met het pensioen? Waar heeft de toekomstige ex-partner recht op? En hoe gaan we dit dan reserveren? Binnen of buiten de onderneming? De continuiteit van de onderneming speelt hierbij een belangrijke rol;
  • Wat is het inkomen van de ondernemer voor het vaststellen van de alimentatie? Bij een BV-structuur ontvangt de ondernemer een loon. Maar is dat al het inkomen? Denk bijvoorbeeld aan jaarlijkse dividend-uitkeringen of privé-opnames waardoor jaarlijks de rekening-courantschuld DGA stijgt.

En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Mijn ervaring is dat er veel geregeld kan worden. Maar dan moet er wel goed onderling overleg mogelijk zijn. Op het moment dat een van beiden ‘het onderste uit de kan wil’ en een eenzijdig verzoek gaat indienen tot echtscheiding, dan kunnen we jaren verder zijn en vele duizenden euro’s lichter.

Veel opties mogelijk

Juist bij een ondernemer in scheiding is het belangrijk om alle opties in kaart te brengen. Want met enige creativiteit kan er veel met elkaar uitgeruild worden. Je kunt er voor kiezen om alles gewoon door twee te delen, maar als een van de partners graag de woning wenst en de ander de onderneming, dan is het een kwestie van rekenen of dit mogelijk is. Eventueel kan de pensioenvoorziening vervolgens nog een oplossing bieden (in de praktijk vaak een onderbelicht thema). Want als er een ongelijke verdeling is, zou door een andere pensioenverdeling wellicht alles weer in balans gebracht kunnen worden. Natuurlijk rekening houdend met alle fiscaliteiten.

Belangrijk is dus om bij u bij uw scheiding deskundig te laten begeleiden door een mediator met ‘verstand van cijfers’.

Foto Corrien Roche

Corrien Roche

financieel echtscheidingsadviseur en mediator

Het mooie van mijn vak is dat ik al mijn creativiteit, kennis en kunde mag inzetten die mijn klanten nodig hebben om 'samen' tot de meest optimale oplossingen te komen. Waardoor ieder straks zijn eigen weg kan inslaan, maar met een positieve kijk op de toekomst.

MfN onpartijdige mediator RFEA Register Financieel Echtscheidingadviseurs
Persoonlijk gesprek 0499 219 011 Deskundig advies, mail ons
Onze unieke samenwerkingMet aandacht voor kinderenDeskundig voor ondernemers
Belangrijke informatie, vanuit ons blog...
Heeft u de pensioenuitvoerder geïnformeerd na de scheiding?

Zo nee, dan kan dit grote problemen opleveren Na 1 mei 1995 gescheiden, dan is de kans groot dat de pensioenen verevend moesten worden. Vaak zijn er echter geen (duidelijke) afspraken gemaakt over het pensioen of de afspraken zijn niet binnen twee jaar doorgegeven aan de pensioenuitvoerder. De uitvoerder keert het pensioen in deze situatie uitsluitend uit aan diegene die het pensioen heeft opgebouwd. Een ex-echtgenoot houdt echter wel recht op zijn of haar deel van het pensioen. Maar het […]

Lees meer
Wet Pensioenverdeling uitgesteld

De nieuwe Wet Pensioenverdeling bij scheiding zou op 1 juli 2022 ingaan. Het was al lang de vraag ‘hoe gaan ze dit halen?’ Er is dan ook besloten om de wet uit te stellen. Zoals het er nu uitziet, wordt de nieuwe Wet pas op 1 januari 2027 geïntroduceerd. Hiervoor zijn twee argumenten: De pensioenuitvoerders kunnen hierdoor in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel rekening houden met de aanpassingen die volgen uit het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding. Uitstel voorkomt dat […]

Lees meer
Initiatiefwetsvoorstel ‘gezamenlijk gezag door erkenning’ aangenomen

Niet gehuwd of geregistreerd partnerschap Als ouders op het moment dat een kind wordt geboren niet gehuwd of geregistreerd partner zijn, dan heeft alleen de moeder automatisch het ouderlijk gezag. De andere ouder moet, samen met de moeder, een verzoek doen voor het verkrijgen van het gezamenlijke gezag. Het aanvragen van het gezag wordt door ongehuwde ouders regelmatig vergeten Dit gebeurt in de meeste gevallen onbewust en onbedoeld. Het gevolg is dat één ouder geen gezag heeft over zijn of […]

Lees meer