Fiscale aspecten bij opstellen echtscheidingsconvenant

Ik ga de uitdaging aan om in het kort informatie te geven over de fiscale aspecten bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant. Want wat blijkt; in meer dan 1/3 van de gevallen wordt een foute belastingaangifte gedaan in het jaar van echtscheiding.

Door tijdens de echtscheidingsmediation al goed na te denken over de belastingaangifte en welke afspraken je hierbij samen wilt maken, kun je een basis leggen voor een juiste belastingaangifte.

Apart of samen aangifte doen

Belangrijke vraag is of je in het jaar van echtscheiding samen of ieder afzonderlijk de aangifte inkomstenbelasting doet. Stel dat je besloten hebt om samen de aangifte te doen, dan kun je opteren voor het hele jaar fiscaal partnerschap. Het voordeel hiervan is dat je bepaalde aftrek- en of bijtelposten op de meest gunstige manier kunt verdelen, waarmee je je voordeel kunt doen. Echter een belangrijke voorwaarde voor een gezamenlijke aangifte, is dat je nog ‘on speaking terms’ bent. In het convenant moet je vastleggen hoe je de eventuele teruggave of betaling gaat verdelen. Er zijn nog meer voordelen aan het opteren voor het hele jaar fiscaal partnerschap, maar dat gaat voor nu te ver.

 

Afspraak of feiten bepalend

Bij het invullen van de aangifte zijn niet alleen de gemaakte afspraken van belang, maar ook wat er feitelijk gebeurt. Bijvoorbeeld partneralimentatie is aftrekbaar bij de alimentatieplichtige en belast bij de alimentatiegerechtigde. Stel dat je € 300 per maand hebt afgesproken in het convenant, maar dat er maandelijks € 200 wordt betaald. Dan is € 300 niet bepalend voor de aangifte, maar € 200.

 

Woning nog gemeenschappelijk eigendom

Het wordt ingewikkelder als de echtscheiding is afgerond en de echtelijke woning nog onverdeeld is. Op het moment dat een van de partners vertrekt uit de woning met de intentie niet meer in de woning terug te keren, is zijn/haar deel van de hypotheekrente nog 2 jaar aftrekbaar. Voorwaarde is dat de vertrekkende partij feitelijk ook 50% van de hypotheekrente betaalt. De achterblijvende partner betaalt ook 50% van de hypotheekrente en trekt ook zijn/haar deel af voor de inkomstenbelasting. Vervolgens kun je dan afspreken dat de achterblijvende partner een reële huurvergoeding als woonvergoeding betaalt aan de andere partner, omdat deze de hele woning mag bewonen. In dit geval trekt ieder zijn of haar hypotheekrente af en heeft ieder ook 50% van de bijtelling in de vorm van het eigenwoningforfait (EWF).

Soms kan het zijn dat de vertrekkende partner geen of te weinig inkomen heeft om de helft van deze hypotheekrente te betalen. Als dit kan worden aangetoond, dan kan de achterblijvende partner de gehele hypotheekrente betalen en ook aftrekken; 50% onder het kopje ‘aftrekbare hypotheekrente’ en 50% onder het kopje ‘partneralimentatie’. Bij de vertrekkende partij is die laatste 50% dan wel belast.

En… leg deze afspraken rondom de eigenwoningrente en de alimentatie goed vast in het convenant, om onaangename verrassingen achteraf te voorkomen.

 

‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’, aldus de belastingdienst. Mijn advies: laat u goed adviseren bij het opstellen van een ‘fiscaalproof’ echtscheidingsconvenant.

Foto Corrien Roche

Corrien Roche

financieel echtscheidingsadviseur en mediator

Het mooie van mijn vak is dat ik al mijn creativiteit, kennis en kunde mag inzetten die mijn klanten nodig hebben om 'samen' tot de meest optimale oplossingen te komen. Waardoor ieder straks zijn eigen weg kan inslaan, maar met een positieve kijk op de toekomst.

MfN onpartijdige mediator RFEA Register Financieel Echtscheidingadviseurs
Persoonlijk gesprek 0499 219 011 Deskundig advies, mail ons
Onze unieke samenwerkingMet aandacht voor kinderenDeskundig voor ondernemers
Belangrijke informatie, vanuit ons blog...
Heeft u de pensioenuitvoerder geïnformeerd na de scheiding?

Zo nee, dan kan dit grote problemen opleveren Na 1 mei 1995 gescheiden, dan is de kans groot dat de pensioenen verevend moesten worden. Vaak zijn er echter geen (duidelijke) afspraken gemaakt over het pensioen of de afspraken zijn niet binnen twee jaar doorgegeven aan de pensioenuitvoerder. De uitvoerder keert het pensioen in deze situatie uitsluitend uit aan diegene die het pensioen heeft opgebouwd. Een ex-echtgenoot houdt echter wel recht op zijn of haar deel van het pensioen. Maar het […]

Lees meer
Wet Pensioenverdeling uitgesteld

De nieuwe Wet Pensioenverdeling bij scheiding zou op 1 juli 2022 ingaan. Het was al lang de vraag ‘hoe gaan ze dit halen?’ Er is dan ook besloten om de wet uit te stellen. Zoals het er nu uitziet, wordt de nieuwe Wet pas op 1 januari 2027 geïntroduceerd. Hiervoor zijn twee argumenten: De pensioenuitvoerders kunnen hierdoor in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel rekening houden met de aanpassingen die volgen uit het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding. Uitstel voorkomt dat […]

Lees meer
Initiatiefwetsvoorstel ‘gezamenlijk gezag door erkenning’ aangenomen

Niet gehuwd of geregistreerd partnerschap Als ouders op het moment dat een kind wordt geboren niet gehuwd of geregistreerd partner zijn, dan heeft alleen de moeder automatisch het ouderlijk gezag. De andere ouder moet, samen met de moeder, een verzoek doen voor het verkrijgen van het gezamenlijke gezag. Het aanvragen van het gezag wordt door ongehuwde ouders regelmatig vergeten Dit gebeurt in de meeste gevallen onbewust en onbedoeld. Het gevolg is dat één ouder geen gezag heeft over zijn of […]

Lees meer