Gescheiden? Schakel een expert in bij uw belastingaangifte

Een scheiding heeft veel fiscale consequenties. Mijn advies is daarom altijd: ‘schakel een deskundige in voor de belastingaangifte over het jaar van echtscheiding’. Er komt té veel bij kijken om dit zelf te doen. Want wat blijkt: in meer dan 1/3 van de gevallen wordt een foute belastingaangifte gedaan in het jaar van echtscheiding.

Graag geef ik u in het kort wat aandachtspunten…

Partneralimentatie ontvangen of betalen

Als u partneralimentatie betaalt, is deze voor u aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Ontvangt u partneralimentatie, dan is deze belast. Naast inkomstenbelasting, betaalt u mogelijk ook een inkomensafhankelijke premie ZVW (afhankelijk van de hoogte van uw inkomen). De eenmalige kosten die u gemaakt heeft om partneralimentatie te verkrijgen, zijn bij u als ontvanger fiscaal aftrekbaar.

Kinderalimentatie daarentegen is bij de betaler niet aftrekbaar en bij de ontvanger niet belast. U hoeft dus niets in uw aangifte aan te geven.

De eigen woning

Om alle fiscaliteiten rondom de eigen woning goed in de aangifte in te vullen, heeft u écht een expert nodig.

Vanaf datum vertrek uit de woning tot aan verkoop van de woning (met een maximum van 2 jaar), is de helft van de hypotheekrente bij de vertrekkende partner aftrekbaar en de andere helft bij de achterblijvende partner.

Daarnaast is het eigenwoningforfaitdeel van de vertrokken partij bij hem/haar aftrekbaar als ‘betaalde partneralimentatie’. Bij de achterblijver is daarentegen het deel van de vertrokken partij weer belast als ‘ontvangen partneralimentatie’. Mocht de achterblijvende partner een woonvergoeding betalen aan de vertrekkende partner voor het mogen bewonen van de gehele woning, dan heeft ieder zijn eigen bijtelling van het eigenwoningforfait.

In het convenant kunnen natuurlijk afwijkende afspraken worden gemaakt, die weer afwijkende fiscaliteiten met zich meebrengen. Het gaat te ver voor dit artikel om dit verder uit te diepen.

Gescheiden met een lijfrente?

Als bij de verdeling van uw vermogen de lijfrente van u is gebleven of aan u is overgedragen, dan heeft u waarschijnlijk aan de ex-partner hiervoor de helft van de waarde vergoed. Fiscaal heeft dit tot gevolg dat het deel dat u aan de ex-partner heeft vergoed, mag aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Heeft uw ex-partner een lijfrente toebedeeld gekregen, dan heeft u hier meestal de helft van de waarde voor ontvangen. Fiscaal heeft dit tot gevolg dat u dit ontvangen bedrag moet aangeven als inkomen. U betaalt hierover inkomstenbelasting en mogelijk ook een inkomensafhankelijke premie ZVW.

Om de aftrek en betaling tot het minimum te beperken, kunt u in het jaar van echtscheiding kiezen voor vrije toerekening door elkaar het hele jaar als fiscaal partner aan te merken. Dit moet dan wel goed vastgelegd zijn in het convenant. Ook heeft u de lijfrente niet als een bruto, maar als een netto-vermogensbestanddeel opgenomen in uw vermogensverdeling.

 

Dit zijn enkele punten die belangrijk zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting. Ik pretendeer absoluut niet volledig te zijn. Maar hopelijk heb ik u wel overtuigd om een expert in te schakelen voor uw belastingaangifte.

Foto Corrien Roche

Corrien Roche

financieel echtscheidingsadviseur en mediator

Het mooie van mijn vak is dat ik al mijn creativiteit, kennis en kunde mag inzetten die mijn klanten nodig hebben om 'samen' tot de meest optimale oplossingen te komen. Waardoor ieder straks zijn eigen weg kan inslaan, maar met een positieve kijk op de toekomst.

MfN onpartijdige mediator RFEA Register Financieel Echtscheidingadviseurs
Persoonlijk gesprek 0499 219 011 Deskundig advies, mail ons
Onze unieke samenwerkingMet aandacht voor kinderenDeskundig voor ondernemers
Belangrijke informatie, vanuit ons blog...
Indexatie alimentatie per 1 januari 2022

Ieder jaar wordt het percentage gepubliceerd waarmee de alimentatie moet worden geïndexeerd. Voor 2022 is dit 1,9%

Lees meer
Wie houdt na de scheiding meestal de woning?

Gezamenlijke koopwoning vaker naar de man Na een scheiding valt de gemiddelde koopkracht van vrouwen aanzienlijk terug, terwijl deze bij mannen enigszins toeneemt. Wel stijgt de gemiddelde koopkracht van vrouwen in de vijf jaar na de scheiding sneller, onder meer doordat ze meer uren gaan werken dan voor de scheiding. Dit blijkt uit diverse onderzoeken van het CBS. Onder een scheiding wordt in deze onderzoeken verstaan het beëindigen van een periode van samenwonen. Woning Veel mensen, zowel mannen als vrouwen, […]

Lees meer
Neem tijd voor financiële en fiscale afspraken tijdens scheiding

Onderstaand artikel van de Belastingdienst trok mijn aandacht. Hoezo maken 7 op de 10 stellen geen financiële afspraken tijdens het scheidingsproces? Voor mij is dit onbegrijpelijk. De checklist die de Belastingdienst daarbij aanbiedt, is een handig hulpmiddel. Ik zie het als een belangrijke taak voor de mediator, die het echtpaar begeleidt tijdens de scheiding. Hen te wijzen op alle financiële en fiscale mogelijkheden en valkuilen. Want een scheiding regel je maar één keer. Je wilt geen financiële of fiscale tegenvallers […]

Lees meer