Gescheiden? Schakel een expert in bij uw belastingaangifte

Een scheiding heeft veel fiscale consequenties. Mijn advies is daarom altijd: ‘schakel een deskundige in voor de belastingaangifte over het jaar van echtscheiding’. Er komt té veel bij kijken om dit zelf te doen. Want wat blijkt: in meer dan 1/3 van de gevallen wordt een foute belastingaangifte gedaan in het jaar van echtscheiding.

Graag geef ik u in het kort wat aandachtspunten…

Partneralimentatie ontvangen of betalen

Als u partneralimentatie betaalt, is deze voor u aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Ontvangt u partneralimentatie, dan is deze belast. Naast inkomstenbelasting, betaalt u mogelijk ook een inkomensafhankelijke premie ZVW (afhankelijk van de hoogte van uw inkomen). De eenmalige kosten die u gemaakt heeft om partneralimentatie te verkrijgen, zijn bij u als ontvanger fiscaal aftrekbaar.

Kinderalimentatie daarentegen is bij de betaler niet aftrekbaar en bij de ontvanger niet belast. U hoeft dus niets in uw aangifte aan te geven.

De eigen woning

Om alle fiscaliteiten rondom de eigen woning goed in de aangifte in te vullen, heeft u écht een expert nodig.

Vanaf datum vertrek uit de woning tot aan verkoop van de woning (met een maximum van 2 jaar), is de helft van de hypotheekrente bij de vertrekkende partner aftrekbaar en de andere helft bij de achterblijvende partner.

Daarnaast is het eigenwoningforfaitdeel van de vertrokken partij bij hem/haar aftrekbaar als ‘betaalde partneralimentatie’. Bij de achterblijver is daarentegen het deel van de vertrokken partij weer belast als ‘ontvangen partneralimentatie’. Mocht de achterblijvende partner een woonvergoeding betalen aan de vertrekkende partner voor het mogen bewonen van de gehele woning, dan heeft ieder zijn eigen bijtelling van het eigenwoningforfait.

In het convenant kunnen natuurlijk afwijkende afspraken worden gemaakt, die weer afwijkende fiscaliteiten met zich meebrengen. Het gaat te ver voor dit artikel om dit verder uit te diepen.

Gescheiden met een lijfrente?

Als bij de verdeling van uw vermogen de lijfrente van u is gebleven of aan u is overgedragen, dan heeft u waarschijnlijk aan de ex-partner hiervoor de helft van de waarde vergoed. Fiscaal heeft dit tot gevolg dat het deel dat u aan de ex-partner heeft vergoed, mag aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Heeft uw ex-partner een lijfrente toebedeeld gekregen, dan heeft u hier meestal de helft van de waarde voor ontvangen. Fiscaal heeft dit tot gevolg dat u dit ontvangen bedrag moet aangeven als inkomen. U betaalt hierover inkomstenbelasting en mogelijk ook een inkomensafhankelijke premie ZVW.

Om de aftrek en betaling tot het minimum te beperken, kunt u in het jaar van echtscheiding kiezen voor vrije toerekening door elkaar het hele jaar als fiscaal partner aan te merken. Dit moet dan wel goed vastgelegd zijn in het convenant. Ook heeft u de lijfrente niet als een bruto, maar als een netto-vermogensbestanddeel opgenomen in uw vermogensverdeling.

 

Dit zijn enkele punten die belangrijk zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting. Ik pretendeer absoluut niet volledig te zijn. Maar hopelijk heb ik u wel overtuigd om een expert in te schakelen voor uw belastingaangifte.

Foto Corrien Roche

Corrien Roche

financieel echtscheidingsadviseur en mediator

Het mooie van mijn vak is dat ik al mijn creativiteit, kennis en kunde mag inzetten die mijn klanten nodig hebben om 'samen' tot de meest optimale oplossingen te komen. Waardoor ieder straks zijn eigen weg kan inslaan, maar met een positieve kijk op de toekomst.

MfN onpartijdige mediator RFEA Register Financieel Echtscheidingadviseurs
Persoonlijk gesprek 0499 219 011 Deskundig advies, mail ons
Onze unieke samenwerkingMet aandacht voor kinderenDeskundig voor ondernemers
Belangrijke informatie, vanuit ons blog...
Heeft u de pensioenuitvoerder geïnformeerd na de scheiding?

Zo nee, dan kan dit grote problemen opleveren Na 1 mei 1995 gescheiden, dan is de kans groot dat de pensioenen verevend moesten worden. Vaak zijn er echter geen (duidelijke) afspraken gemaakt over het pensioen of de afspraken zijn niet binnen twee jaar doorgegeven aan de pensioenuitvoerder. De uitvoerder keert het pensioen in deze situatie uitsluitend uit aan diegene die het pensioen heeft opgebouwd. Een ex-echtgenoot houdt echter wel recht op zijn of haar deel van het pensioen. Maar het […]

Lees meer
Wet Pensioenverdeling uitgesteld

De nieuwe Wet Pensioenverdeling bij scheiding zou op 1 juli 2022 ingaan. Het was al lang de vraag ‘hoe gaan ze dit halen?’ Er is dan ook besloten om de wet uit te stellen. Zoals het er nu uitziet, wordt de nieuwe Wet pas op 1 januari 2027 geïntroduceerd. Hiervoor zijn twee argumenten: De pensioenuitvoerders kunnen hierdoor in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel rekening houden met de aanpassingen die volgen uit het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding. Uitstel voorkomt dat […]

Lees meer
Initiatiefwetsvoorstel ‘gezamenlijk gezag door erkenning’ aangenomen

Niet gehuwd of geregistreerd partnerschap Als ouders op het moment dat een kind wordt geboren niet gehuwd of geregistreerd partner zijn, dan heeft alleen de moeder automatisch het ouderlijk gezag. De andere ouder moet, samen met de moeder, een verzoek doen voor het verkrijgen van het gezamenlijke gezag. Het aanvragen van het gezag wordt door ongehuwde ouders regelmatig vergeten Dit gebeurt in de meeste gevallen onbewust en onbedoeld. Het gevolg is dat één ouder geen gezag heeft over zijn of […]

Lees meer