Gescheiden ouders tips

Op deze pagina staan meer dan 10 tips voor gescheiden ouders over het maken van zorgafspraken. Heeft u behoefte aan tips? Lees de gescheiden ouders tips dan hieronder of neem vrijblijvend contact met ons op.

 • Blijf als ouders met elkaar communiceren over uw kind, ook na uw echtscheiding. Het geeft uw kind een goed gevoel als u positief contact hebt met elkaar.
 • Laat uw kind merken dat u het belangrijk vindt dat uw kind een goede band met de vader én de moeder heeft. Kinderen zijn heel loyaal aan hun ouders. Het is verwarrend en frustrerend als zij worden belemmerd om van beide ouders te mogen houden.
 • Praat positief over de andere ouder in het bijzijn van uw kind en zorg ervoor dat anderen in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld opa en oma, dat ook doen. Kinderen houden van beide ouders. Afkeuring van één ouder ervaren kinderen als een indirecte afkeuring van henzelf.
 • Bereid uw kind rustig en positief voor op contact met de andere ouder. Geef uw kind bijvoorbeeld de tijd om eigen spulletjes uit te zoeken die hij of zij graag mee wil nemen naar de andere ouder. Een foto van de andere ouder bij de ene ouder is ook heel belangrijk voor uw kind. Wens uw kind bij het afscheid veel plezier bij de andere ouder en vertel wanneer uw kind weer bij u terugkomt. Geef uw kind, bij binnenkomst, de tijd om te wennen aan de nieuwe omgeving. Vaste rituelen rondom de overdracht naar de andere ouder bieden uw kinderen houvast.
 • Wissel als ouders bij de overdracht van uw kind praktische en positieve informatie over uw kind uit.
 • Neem de tijd als uw kind weer terugkomt van de andere ouder. Luister met oprechte belangstelling naar de verhalen en belevenissen bij de andere ouder. Reageer positief tot neutraal op deze verhalen.
 • Oordeel en reageer niet meteen als uw kind negatieve verhalen over zijn belevenissen bij de andere ouder vertelt. Bespreek dit eerst met de andere ouder en kom daar later eventueel bij uw kind op terug.
 • Plan met regelmaat gesprekken tussen u en uw toekomstige ex-partner om over uw kind te praten. Allerlei zaken met betrekking tot uw kind en de opvoeding kunnen dan aan bod komen. Kies hier een rustig moment voor uit.
 • Stem belangrijke (huis)regels en rituelen zoveel mogelijk met elkaar af. Als er verschillen zijn, leg deze dan uit aan uw kind. Kwalificeer deze verschillen niet, maar respecteer ze.
 • Geef uw kind de gelegenheid om tussentijds contact op te nemen met de andere ouder. Het lot van kinderen van gescheiden ouders is dat zij altijd één van hun ouders moeten missen. Het zal uw kind een vertrouwder gevoel geven als u toestaat dat hij of zij contact op mag nemen met de ouder waar hij of zij op dat moment niet verblijft.
 • Informeer en overleg met de andere ouder over medische aangelegenheden, schoolresultaten en andere belangrijke gebeurtenissen van uw kind. Het is belangrijk dat u beiden op de hoogte bent van zaken die spelen in het leven van uw kind. Zo kunt u uw kind beter ondersteunen.
 • Overleg vooraf met de andere ouder als uw kind activiteiten heeft in de tijd dat hij of zij bij de andere ouder verblijft. U kunt niet beslissen over de tijd van de andere ouder.
 • Bespreek veranderingen in het leven van uw kind of in uw gezinssituatie eerst met de andere ouder voordat u deze met uw kind bespreekt.

 

Meer informatie over kinderen en scheiden

Persoonlijk gesprek 0499 219 011 Deskundig advies, mail ons
Onze unieke samenwerkingMet aandacht voor kinderenDeskundig voor ondernemers
Belangrijke informatie, vanuit ons blog...
Heeft u de pensioenuitvoerder geïnformeerd na de scheiding?

Zo nee, dan kan dit grote problemen opleveren Na 1 mei 1995 gescheiden, dan is de kans groot dat de pensioenen verevend moesten worden. Vaak zijn er echter geen (duidelijke) afspraken gemaakt over het pensioen of de afspraken zijn niet binnen twee jaar doorgegeven aan de pensioenuitvoerder. De uitvoerder keert het pensioen in deze situatie uitsluitend uit aan diegene die het pensioen heeft opgebouwd. Een ex-echtgenoot houdt echter wel recht op zijn of haar deel van het pensioen. Maar het […]

Lees meer
Wet Pensioenverdeling uitgesteld

De nieuwe Wet Pensioenverdeling bij scheiding zou op 1 juli 2022 ingaan. Het was al lang de vraag ‘hoe gaan ze dit halen?’ Er is dan ook besloten om de wet uit te stellen. Zoals het er nu uitziet, wordt de nieuwe Wet pas op 1 januari 2027 geïntroduceerd. Hiervoor zijn twee argumenten: De pensioenuitvoerders kunnen hierdoor in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel rekening houden met de aanpassingen die volgen uit het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding. Uitstel voorkomt dat […]

Lees meer
Initiatiefwetsvoorstel ‘gezamenlijk gezag door erkenning’ aangenomen

Niet gehuwd of geregistreerd partnerschap Als ouders op het moment dat een kind wordt geboren niet gehuwd of geregistreerd partner zijn, dan heeft alleen de moeder automatisch het ouderlijk gezag. De andere ouder moet, samen met de moeder, een verzoek doen voor het verkrijgen van het gezamenlijke gezag. Het aanvragen van het gezag wordt door ongehuwde ouders regelmatig vergeten Dit gebeurt in de meeste gevallen onbewust en onbedoeld. Het gevolg is dat één ouder geen gezag heeft over zijn of […]

Lees meer