Pensioen: wie krijgt wat na een scheiding?

scheiden onderneming

Pensioen: wie krijgt wat na een scheiding?

Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan is het belangrijk stil te staan bij het pensioen. U kunt dat namelijk op verschillende manieren regelen en verdelen. Een paar zaken om bij stil te staan.

Ouderdomspensioen
In de huidige Wet verevening pensioenen bij scheiding (WVPS) is geregeld dat de helft van het oudedagspensioen – dat tijdens het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) is opgebouwd – “verevend” dient te worden. Dit betekent dat u beiden recht heeft op de helft van het pensioen dat de ander tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. U krijgt dit niet direct. Het pensioen wordt pas uitgekeerd zodra de (ex-)partner met pensioen gaat. Overigens kunt u in onderling overleg andere afspraken maken over de verdeling. Het pensioen mag bijvoorbeeld in een andere verhouding dan 50/50 toebedeeld worden. U mag ook een periode kiezen die afwijkt van de huwelijkse periode en u kunt zelfs de WVPS in zijn geheel uitsluiten.

Maar let op: u krijgt het pensioen van uw ex-partner niet automatisch uitgekeerd. Als u tijdens de scheiding niets regelt, moet u uw pensioendeel op uw ex-partner verhalen zodra die met pensioen gaat. U doet er daarom verstandig aan binnen twee jaar na de scheiding de pensioenuitvoerder(s) in te lichten over de scheiding.

Nabestaandenpensioen
Maak ook afspraken over het (bijzonder) nabestaandenpensioen. Na de scheiding heeft de voormalige partner namelijk recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. Het gaat dan om het volledig opgebouwde nabestaandenpensioen, dus ook van vóór de huwelijkse periode (tenzij dit al is toebedeeld aan een vorige ex-partner). Ook hier mag u in onderling overleg weer van afwijken.

Conversie: zelfstandig recht op uitbetaling pensioen
U kunt er als vereveningsgerechtigde voor kiezen om het recht op nabestaanden- en ouderdomspensioen samen te voegen en het te koppelen aan uw eigen pensioengerechtigde leeftijd. Dit heet conversie. U krijgt dan het nabestaandenpensioen én het ouderdomspensioen uitgekeerd op het moment dat u zelf met pensioen gaat en niet nadat uw partner pensioneert of overlijdt. Het wordt dus uw eigen recht en u bent niet meer afhankelijk van uw ex-partner. Deze optie heeft ook een keerzijde. Voor de vereveningsgerechtigde is er geen uitkering meer bij overlijden van de ex-partner. Voor de pensioengerechtigde geldt dat als uw ex-partner vervolgens komt te overlijden, het ouderdomspensioen dat u oorspronkelijk heeft opgebouwd, niet meer naar u terugvloeit. Bij verevening is dat wel het geval.

Er komt een nieuwe wet aan waarbij conversie de standaard wordt. Uiterlijk 2027 zou die wet in werking moeten treden. Tot die tijd is conversie alleen mogelijk als u hier samen overeenstemming over bereikt én de pensioenuitvoerder hiervoor toestemming geeft. Ook hier geldt: regel dit binnen twee jaar na de echtscheiding.

Gedegen begeleiding
Het pensioen is voor velen een ingewikkelde materie. Laat u daarom begeleiden door een deskundige die u wegwijs kan maken in de mogelijkheden en onmogelijkheden en die voor u vervolgens de consequenties in kaart kan brengen. Tot slot is het ook erg belangrijk om uw onderling gemaakte afspraken goed en zorgvuldig vast te laten leggen in het echtscheidingsconvenant.

Wilt u meer weten over pensioen bij scheiding, neemt u dan contact met ons op.

Foto Corrien Roche

Corrien Roche

financieel echtscheidingsadviseur en mediator

Het mooie van mijn vak is dat ik al mijn creativiteit, kennis en kunde mag inzetten die mijn klanten nodig hebben om 'samen' tot de meest optimale oplossingen te komen. Waardoor ieder straks zijn eigen weg kan inslaan, maar met een positieve kijk op de toekomst.

Persoonlijk gesprek 0499 219 011 Deskundig advies, mail ons
Onze unieke samenwerkingMet aandacht voor kinderenDeskundig voor ondernemers
Belangrijke informatie, vanuit ons blog...
Vermogenstoets zorgtoeslag

De hoogte van uw vermogen is belangrijk voor de te ontvangen toeslagen. Per 1 januari 2024 mag het vermogen weer iets hoger zijn om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag.

Lees meer
Indexatie alimentatiebedragen 2024 op 6,2%

Jaarlijks worden de bedragen voor de kinder- en partneralimentatie automatisch met een bepaald percentage geïndexeerd. Voor 2024 geldt een percentage van 6,2%

Lees meer
Scheiden met een B.V.

Dit is een groot verschil met de anderen ondernemings rechtsvormen. Dit onder andere omdat een DGA – directeur groot aandeelhouder – wel een salaris ontvangt en pensioen kan opbouwen. Ook spreek je bij een B.V. over aandelen, die verdeeld of verrekend moeten worden. De B.V. in het vermogen De eigendom van een B.V. bestaat uit het bezit van de aandelen van de B.V. De werkelijke marktwaarde van het bedrijf wordt gedeeld over het aantal aandelen. Deze waarde van de aandelen […]

Lees meer