Heeft u de pensioenuitvoerder geïnformeerd na de scheiding?

pensioen

Zo nee, dan kan dit grote problemen opleveren

Na 1 mei 1995 gescheiden, dan is de kans groot dat de pensioenen verevend moesten worden. Vaak zijn er echter geen (duidelijke) afspraken gemaakt over het pensioen of de afspraken zijn niet binnen twee jaar doorgegeven aan de pensioenuitvoerder.

De uitvoerder keert het pensioen in deze situatie uitsluitend uit aan diegene die het pensioen heeft opgebouwd. Een ex-echtgenoot houdt echter wel recht op zijn of haar deel van het pensioen. Maar het daadwerkelijk krijgen is een ander verhaal.

  • Een ex-echtgenoot weigert te betalen;
  • Een ex-echtgenoot betaalt soms wel en soms niet;
  • Pensioenverevening verjaart niet. Dus het pensioen kan na jaren nog nagevorderd worden;
  • Fiscale problemen:
    • De pensioenuitkering moet door de vereveningsplichtige bruto aan de vereveningsgerechtigde betaald worden. Het ontvangen bedrag is namelijk belast bij de ontvanger en aftrekbaar bij de betaler;
    • Dubbele Inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet;
    • Tariefcorrectie.

Met de juiste begeleiding en adviezen kunnen deze problemen in veel gevallen worden opgelost. Hierdoor wordt de levenslange afhankelijkheid doorbroken en kunt u weer verder met uw leven.

Herkent u dit probleem of heeft u hier zorgen over? Neem gerust contact met mij op.

 

 

 

 

 

Foto Corrien Roche

Corrien Roche

financieel echtscheidingsadviseur en mediator

Het mooie van mijn vak is dat ik al mijn creativiteit, kennis en kunde mag inzetten die mijn klanten nodig hebben om 'samen' tot de meest optimale oplossingen te komen. Waardoor ieder straks zijn eigen weg kan inslaan, maar met een positieve kijk op de toekomst.

Persoonlijk gesprek 0499 219 011 Deskundig advies, mail ons
Onze unieke samenwerkingMet aandacht voor kinderenDeskundig voor ondernemers
Belangrijke informatie, vanuit ons blog...
Vermogenstoets zorgtoeslag

De hoogte van uw vermogen is belangrijk voor de te ontvangen toeslagen. Per 1 januari 2024 mag het vermogen weer iets hoger zijn om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag.

Lees meer
Indexatie alimentatiebedragen 2024 op 6,2%

Jaarlijks worden de bedragen voor de kinder- en partneralimentatie automatisch met een bepaald percentage geïndexeerd. Voor 2024 geldt een percentage van 6,2%

Lees meer
Scheiden met een B.V.

Dit is een groot verschil met de anderen ondernemings rechtsvormen. Dit onder andere omdat een DGA – directeur groot aandeelhouder – wel een salaris ontvangt en pensioen kan opbouwen. Ook spreek je bij een B.V. over aandelen, die verdeeld of verrekend moeten worden. De B.V. in het vermogen De eigendom van een B.V. bestaat uit het bezit van de aandelen van de B.V. De werkelijke marktwaarde van het bedrijf wordt gedeeld over het aantal aandelen. Deze waarde van de aandelen […]

Lees meer