Scheiden en een eigen bedrijf

Je bent gelukkig getrouwd en tijdens je huwelijk start je een eigen bedrijfje op. Je bent razend enthousiast en maakt werkweken van 60 uur. Geen probleem, want het werk is zo ontzettend leuk. Je wordt eigenlijk alleen maar enthousiaster en je ziet dit terug in de jaarcijfers. Elk jaar groeit je bedrijf en jullie leven er samen goed van. Maar dan komen er langzaamaan scheurtjes in je relatie en samen komen jullie tot de conclusie dat  jullie niet meer samen verder willen…

Ja ook jij kunt met zulke ingrijpende gebeurtenis te maken krijgen. Je relatie is stuk en hoe gaat het nu verder? Wat zijn de gevolgen voor je onderneming? Kun je je bedrijf voortzetten? Heeft je partner ook recht op de waarde van je bedrijf? Heel veel vragen en onzekerheden passeren de revue.

Het antwoord

Helaas kunnen we hier geen duidelijk en eenduidig antwoord op geven. Wat we wel kunnen zeggen is dat je onderneming bij een echtscheiding meespeelt bij de vermogensverdeling, maar ook bij het berekenen van de alimentatie en mogelijk ook nog bij de pensioenverdeling. Je bedrijf loopt als het ware als een rode draad mee door het gehele echtscheidingsproces.

Onderneming en vermogensverdeling

Of je onderneming meetelt bij de vermogensverdeling is onder andere afhankelijk van de wijze waarop je getrouwd bent. Ben je gehuwd in gemeenschap van goederen of heb je bij aanvang van je huwelijk samen huwelijkse voorwaarden opgesteld? En mocht je huwelijkse voorwaarden hebben, wat heb je samen afgesproken, welke verrekenbedingen zijn van toepassing en geldt dat ook voor je bedrijf?

Ook komt de vraag of je partner meegewerkt heeft in de onderneming en zo ja, heeft hij/zij daar altijd een redelijke vergoeding voor ontvangen?

Of heeft je partner bij de start van je onderneming wellicht mee geïnvesteerd in je onderneming met zijn/haar privévermogen. En wat hebben jullie daarover afgesproken?

Mocht de onderneming betrokken worden in de vermogensverdeling of de -verrekening,  dan komt natuurlijk de vraag ‘wat is de onderneming waard?’. Hiervoor zijn verschillende waarderingsmethodieken en soms zal een onafhankelijke business valuator moeten worden ingeschakeld om de juiste waarde vast te stellen.

Eigen bedrijf en inkomen

Mocht je een eenmanszaak hebben, dan is er geen salarisstrook waarop je kunt zien wat er iedere maand privé binnen komt. Maar ook in geval van een B.V. waar wel een salarisstrook is, is het de vraag of er bijvoorbeeld tijdens het huwelijk meer inkomen uit de onderneming gehaald is dan op de salarisstrook vermeld staat. Of dat er meer inkomen uit de onderneming gehaald kan worden om de toekomstige kinder- en / of partneralimentatie te betalen. Of juist minder omdat er belangrijke investeringen gedaan moeten worden. Het vaststellen van het inkomen van een ondernemer blijft altijd een lastige. Vaak wordt gekeken naar het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 of 5 jaar, maar is dat redelijk? Ons advies is om verder te kijken dan alleen de jaarcijfers.

Aan de slag

Genoeg extra uitdagingen bij een ondernemer in een echtscheidingssituatie. Naast alle emoties rondom een scheiding kunnen er heel veel onzekerheden spelen, zeker bij een onderneming. Belangrijk is om eerst helder te krijgen wat er juridisch al geregeld is; duidelijkheid te krijgen in wat er is en welke keuzemogelijkheden er zijn. En daarbij rekening te houden met de continuïteit van de onderneming, dit in beider belang. Daarna zul je samen in overleg moeten, wat jullie beiden als redelijk en eerlijk ervaren. Want een scheiding is vaak niet zwart-wit en zeker niet bij een onderneming. Schakel een deskundige in om je goed te laten begeleiden.

Ben je ondernemer en ga je scheiden of ben je de partner van de ondernemer, dan is het belangrijk om een deskundige in te schakelen die je op de juiste wijze kan begeleiden. Want een eigen bedrijf kan op alle vlakken van een echtscheiding meespelen.

 

Foto Corrien Roche

Corrien Roche

financieel echtscheidingsadviseur en mediator

Het mooie van mijn vak is dat ik al mijn creativiteit, kennis en kunde mag inzetten die mijn klanten nodig hebben om 'samen' tot de meest optimale oplossingen te komen. Waardoor ieder straks zijn eigen weg kan inslaan, maar met een positieve kijk op de toekomst.

Persoonlijk gesprek 0499 219 011 Deskundig advies, mail ons
Onze unieke samenwerkingMet aandacht voor kinderenDeskundig voor ondernemers
Belangrijke informatie, vanuit ons blog...
Vermogenstoets zorgtoeslag

De hoogte van uw vermogen is belangrijk voor de te ontvangen toeslagen. Per 1 januari 2024 mag het vermogen weer iets hoger zijn om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag.

Lees meer
Indexatie alimentatiebedragen 2024 op 6,2%

Jaarlijks worden de bedragen voor de kinder- en partneralimentatie automatisch met een bepaald percentage geïndexeerd. Voor 2024 geldt een percentage van 6,2%

Lees meer
Scheiden met een B.V.

Dit is een groot verschil met de anderen ondernemings rechtsvormen. Dit onder andere omdat een DGA – directeur groot aandeelhouder – wel een salaris ontvangt en pensioen kan opbouwen. Ook spreek je bij een B.V. over aandelen, die verdeeld of verrekend moeten worden. De B.V. in het vermogen De eigendom van een B.V. bestaat uit het bezit van de aandelen van de B.V. De werkelijke marktwaarde van het bedrijf wordt gedeeld over het aantal aandelen. Deze waarde van de aandelen […]

Lees meer