Scheiden en IB-ondernemer

Naast alle aanwezige emoties, spreekt men bij een scheiding over allerlei financiële zaken die als ingewikkeld ervaren worden. Maar wat nu als één van de partners ondernemer is? Dan spelen er hele specifieke zaken, die zeer ingrijpend kunnen zijn voor zowel de ondernemer als zijn bedrijf. De combinatie scheiding en ondernemer is altijd ingewikkeld.

Aandachtspunten

  • Valt de onderneming in het gemeenschappelijk vermogen en moet u dit verdelen?
  • Hoe gaat u de onderneming waarderen?
  • Zet u het bedrijf voort? Of heeft u een VOF samen met uw partner?
  • Hoe bepaalt u uw inkomen voor het berekenen van de alimentatie?

Bedrijfsvermogen IB-ondernemer verdelen of niet?

Als u IB-ondernemer bent en een huwelijk bent aangegaan in gemeenschap van goederen, dan bent u feitelijk samen eigenaar van het bedrijf en heeft uw partner recht op de helft van het bedrijfsvermogen. Heeft u huwelijkse voorwaarden opgesteld? Dan zijn die bepalend voor de verdeling. Houdt er rekening mee dat zelfs als het bedrijf op naam van één van de partners staat, de andere recht kan hebben op een deel van de waarde van de onderneming of op de nog niet uitgekeerde winsten.

Onderneming waarderen

Bij het waarderen van de onderneming geldt vaak de balans van de onderneming als uitgangspunt. Het kan echter zo zijn dat deze geen volledig beeld geeft. Bijvoorbeeld doordat de waarde op de balans lager is dan de actuele waarde. Ook kan een geheel andere waarderingsmethode voor de onderneming meer passend zijn, door te kijken naar toekomstige rendementsverwachtingen.

Continuïteit van het bedrijf

Bent u de eigenaar en besluit u door te gaan met ondernemen, dan moet u uw partner meestal uitkopen. Ook de fiscale consequenties moeten hierbij in beeld worden gebracht. Belangrijk is dat de continuïteit van de onderneming gewaarborgd blijft.

Alimentatie en inkomen

Tegenwoordig wordt de hoogte van de alimentatie bepaald op basis van ‘de verwachte beschikbare winst’. Dit betekent niet alleen kijken naar wat er in het verleden is verdiend, maar vooral wat er in de toekomst aan de onderneming kan worden onttrokken. Zodanig dat de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar komt. Zo kunnen kasstromen een belangrijk rol spelen; Afschrijvingen gaan bijvoorbeeld wel ten koste van de winst, maar niet van de liquiditeit. Bij investeringen geldt juist het tegenovergestelde.

Gezien de problematiek rondom ‘ondernemer en echtscheiding’ is mijn advies: schakel een deskundige mediator in met financiële bagage.

Foto Corrien Roche

Corrien Roche

financieel echtscheidingsadviseur en mediator

Het mooie van mijn vak is dat ik al mijn creativiteit, kennis en kunde mag inzetten die mijn klanten nodig hebben om 'samen' tot de meest optimale oplossingen te komen. Waardoor ieder straks zijn eigen weg kan inslaan, maar met een positieve kijk op de toekomst.

MfN onpartijdige mediator RFEA Register Financieel Echtscheidingadviseurs
Persoonlijk gesprek 0499 219 011 Deskundig advies, mail ons
Onze unieke samenwerkingMet aandacht voor kinderenDeskundig voor ondernemers
Belangrijke informatie, vanuit ons blog...
Heeft u de pensioenuitvoerder geïnformeerd na de scheiding?

Zo nee, dan kan dit grote problemen opleveren Na 1 mei 1995 gescheiden, dan is de kans groot dat de pensioenen verevend moesten worden. Vaak zijn er echter geen (duidelijke) afspraken gemaakt over het pensioen of de afspraken zijn niet binnen twee jaar doorgegeven aan de pensioenuitvoerder. De uitvoerder keert het pensioen in deze situatie uitsluitend uit aan diegene die het pensioen heeft opgebouwd. Een ex-echtgenoot houdt echter wel recht op zijn of haar deel van het pensioen. Maar het […]

Lees meer
Wet Pensioenverdeling uitgesteld

De nieuwe Wet Pensioenverdeling bij scheiding zou op 1 juli 2022 ingaan. Het was al lang de vraag ‘hoe gaan ze dit halen?’ Er is dan ook besloten om de wet uit te stellen. Zoals het er nu uitziet, wordt de nieuwe Wet pas op 1 januari 2027 geïntroduceerd. Hiervoor zijn twee argumenten: De pensioenuitvoerders kunnen hierdoor in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel rekening houden met de aanpassingen die volgen uit het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding. Uitstel voorkomt dat […]

Lees meer
Initiatiefwetsvoorstel ‘gezamenlijk gezag door erkenning’ aangenomen

Niet gehuwd of geregistreerd partnerschap Als ouders op het moment dat een kind wordt geboren niet gehuwd of geregistreerd partner zijn, dan heeft alleen de moeder automatisch het ouderlijk gezag. De andere ouder moet, samen met de moeder, een verzoek doen voor het verkrijgen van het gezamenlijke gezag. Het aanvragen van het gezag wordt door ongehuwde ouders regelmatig vergeten Dit gebeurt in de meeste gevallen onbewust en onbedoeld. Het gevolg is dat één ouder geen gezag heeft over zijn of […]

Lees meer