Scheiden en IB-ondernemer

Naast alle aanwezige emoties, spreekt men bij een scheiding over allerlei financiële zaken die als ingewikkeld ervaren worden. Maar wat nu als één van de partners ondernemer is? Dan spelen er hele specifieke zaken, die zeer ingrijpend kunnen zijn voor zowel de ondernemer als zijn bedrijf. De combinatie scheiding en ondernemer is altijd ingewikkeld.

Aandachtspunten

  • Valt de onderneming in het gemeenschappelijk vermogen en moet u dit verdelen?
  • Hoe gaat u de onderneming waarderen?
  • Zet u het bedrijf voort? Of heeft u een VOF samen met uw partner?
  • Hoe bepaalt u uw inkomen voor het berekenen van de alimentatie?

Bedrijfsvermogen IB-ondernemer verdelen of niet?

Als u IB-ondernemer bent en een huwelijk bent aangegaan in gemeenschap van goederen, dan bent u feitelijk samen eigenaar van het bedrijf en heeft uw partner recht op de helft van het bedrijfsvermogen. Heeft u huwelijkse voorwaarden opgesteld? Dan zijn die bepalend voor de verdeling. Houdt er rekening mee dat zelfs als het bedrijf op naam van één van de partners staat, de andere recht kan hebben op een deel van de waarde van de onderneming of op de nog niet uitgekeerde winsten.

Onderneming waarderen

Bij het waarderen van de onderneming geldt vaak de balans van de onderneming als uitgangspunt. Het kan echter zo zijn dat deze geen volledig beeld geeft. Bijvoorbeeld doordat de waarde op de balans lager is dan de actuele waarde. Ook kan een geheel andere waarderingsmethode voor de onderneming meer passend zijn, door te kijken naar toekomstige rendementsverwachtingen.

Continuïteit van het bedrijf

Bent u de eigenaar en besluit u door te gaan met ondernemen, dan moet u uw partner meestal uitkopen. Ook de fiscale consequenties moeten hierbij in beeld worden gebracht. Belangrijk is dat de continuïteit van de onderneming gewaarborgd blijft.

Alimentatie en inkomen

Tegenwoordig wordt de hoogte van de alimentatie bepaald op basis van ‘de verwachte beschikbare winst’. Dit betekent niet alleen kijken naar wat er in het verleden is verdiend, maar vooral wat er in de toekomst aan de onderneming kan worden onttrokken. Zodanig dat de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar komt. Zo kunnen kasstromen een belangrijk rol spelen; Afschrijvingen gaan bijvoorbeeld wel ten koste van de winst, maar niet van de liquiditeit. Bij investeringen geldt juist het tegenovergestelde.

Gezien de problematiek rondom ‘ondernemer en echtscheiding’ is mijn advies: schakel een deskundige mediator in met financiële bagage.

Foto Corrien Roche

Corrien Roche

financieel echtscheidingsadviseur en mediator

Het mooie van mijn vak is dat ik al mijn creativiteit, kennis en kunde mag inzetten die mijn klanten nodig hebben om 'samen' tot de meest optimale oplossingen te komen. Waardoor ieder straks zijn eigen weg kan inslaan, maar met een positieve kijk op de toekomst.

Persoonlijk gesprek 0499 219 011 Deskundig advies, mail ons
Onze unieke samenwerkingMet aandacht voor kinderenDeskundig voor ondernemers
Belangrijke informatie, vanuit ons blog...
Vermogenstoets zorgtoeslag

De hoogte van uw vermogen is belangrijk voor de te ontvangen toeslagen. Per 1 januari 2024 mag het vermogen weer iets hoger zijn om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag.

Lees meer
Indexatie alimentatiebedragen 2024 op 6,2%

Jaarlijks worden de bedragen voor de kinder- en partneralimentatie automatisch met een bepaald percentage geïndexeerd. Voor 2024 geldt een percentage van 6,2%

Lees meer
Scheiden met een B.V.

Dit is een groot verschil met de anderen ondernemings rechtsvormen. Dit onder andere omdat een DGA – directeur groot aandeelhouder – wel een salaris ontvangt en pensioen kan opbouwen. Ook spreek je bij een B.V. over aandelen, die verdeeld of verrekend moeten worden. De B.V. in het vermogen De eigendom van een B.V. bestaat uit het bezit van de aandelen van de B.V. De werkelijke marktwaarde van het bedrijf wordt gedeeld over het aantal aandelen. Deze waarde van de aandelen […]

Lees meer