Wat te regelen bij scheiding

Als u besluit te gaan scheiden, komen er veel onzekerheden op u af. Naast alle emoties, frustraties, teleurstellingen en verdriet, moet er veel geregeld worden. Er moeten belangrijke beslissingen genomen worden over veel financiële zaken. In dit artikel een poging voor een beknopt overzicht.

Keuze juiste begeleiding

Als u gaat scheiden, zijn er verschillende mogelijkheden om u te laten begeleiden. Kiest u voor een een advocaat of een mediator? Dit is o.a. afhankelijk van uw financiële situatie en de manier waarop u wenst te scheiden. Bij een mediator of advocaat-mediator is er de intentie om in overleg samen goede afspraken te maken. Neemt u allebei een advocaat in de hand, dan zult u bij de rechtbank tegenover elkaar staan en zal de rechter uiteindelijk beslissen hoe u uit elkaar gaat.

Tijdelijke afspraken

Vooraf zult u moeten kijken of er tijdelijke afspraken nodig zijn. Want na de beslissing om uit elkaar te gaan, kan het nog een tijd duren voordat alles definitief is. Hoe gaan we het de kinderen vertellen? Wie blijft er voorlopig in de woning wonen? Hoe gaan we onze gezamenlijke lasten betalen? Willen we al ieder een eigen bankrekening openen?

Afspraken vastleggen in een convenant

Via de mediator zullen alle zaken aan bod komen om tot gezamenlijke afspraken te komen, die schriftelijk worden vastgelegd in een convenant. Bij minderjarige kinderen hoort een ouderschapsplan met daarbij een omgangsgregeling (wie gaat wanneer voor de kinderen zorgen).

Ook komt uw vermogen aan bod. Wat is er? En hoe wilt u het verdelen? Is er bijvoorbeeld een gezamenlijke koopwoning en kan/wil een van beiden daar blijven wonen? Vervolgens zullen er afspraken gemaakt moeten worden over het pensioen. Wilt u het pensioen verdelen en zo ja, hoe wilt u dit dan doen? Tot slot maakt u afspraken over de kinder- en/of partneralimentatie.

Het opgestelde convenant wordt ingediend bij de Rechtbank. Na goedkeuring van de Rechtbank wordt uw echtscheiding ingeschreven in de Burgerlijke Stand. Pas dan is de scheiding definitief.

Praktische zaken regelen

Naast de afspraken via de mediator zult u nog meer praktische zaken moeten regelen, zoals:

  • Een gesprek met uw financieel adviseurs over de haalbaarheid van uw hypotheek;
  • De inboedel verdelen. Dit zijn de spullen in en rond het huis die van u samen zijn. Voor een gestructureerde aanpak kijkt u eens op www.nibud.nl/consumenten/uit-elkaar-de-inboedel-verdelen;
  • Verhuizing doorgeven aan uw gemeente;
  • Toeslagen aanvragen of wijzigen. Als u uit elkaar gaat, kan dit gevolgen hebben voor uw toeslagen en/of het kindgebonden budget;
  • Melden van uw echtscheiding bij uw pensioenverzekeraar(s).
  • Samen of apart uw belastingaangifte doen;
  • Testament aanpassen. Doordat u gaat scheiden is uw testament zeer waarschijnlijk niet meer up-to-date. Maak hiervoor een afspraak bij de notaris;
  • Bankzaken regelen. Heeft u nog gezamenlijke rekeningen, dan zullen deze op 1 naam moeten worden gezet. Misschien moet u ook bevoegdheden voor internetbankieren aanpassen.

Pff.. hoor ik u nu denken. Er komt inderdaad veel kijken bij een echtscheiding. Het begint bij het zoeken naar goede hulp die u stap voor stap kan begeleiden in het proces.

Foto Corrien Roche

Corrien Roche

financieel echtscheidingsadviseur en mediator

Het mooie van mijn vak is dat ik al mijn creativiteit, kennis en kunde mag inzetten die mijn klanten nodig hebben om 'samen' tot de meest optimale oplossingen te komen. Waardoor ieder straks zijn eigen weg kan inslaan, maar met een positieve kijk op de toekomst.

MfN onpartijdige mediator RFEA Register Financieel Echtscheidingadviseurs
Persoonlijk gesprek 0499 219 011 Deskundig advies, mail ons
Onze unieke samenwerkingMet aandacht voor kinderenDeskundig voor ondernemers
Belangrijke informatie, vanuit ons blog...
Heeft u de pensioenuitvoerder geïnformeerd na de scheiding?

Zo nee, dan kan dit grote problemen opleveren Na 1 mei 1995 gescheiden, dan is de kans groot dat de pensioenen verevend moesten worden. Vaak zijn er echter geen (duidelijke) afspraken gemaakt over het pensioen of de afspraken zijn niet binnen twee jaar doorgegeven aan de pensioenuitvoerder. De uitvoerder keert het pensioen in deze situatie uitsluitend uit aan diegene die het pensioen heeft opgebouwd. Een ex-echtgenoot houdt echter wel recht op zijn of haar deel van het pensioen. Maar het […]

Lees meer
Wet Pensioenverdeling uitgesteld

De nieuwe Wet Pensioenverdeling bij scheiding zou op 1 juli 2022 ingaan. Het was al lang de vraag ‘hoe gaan ze dit halen?’ Er is dan ook besloten om de wet uit te stellen. Zoals het er nu uitziet, wordt de nieuwe Wet pas op 1 januari 2027 geïntroduceerd. Hiervoor zijn twee argumenten: De pensioenuitvoerders kunnen hierdoor in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel rekening houden met de aanpassingen die volgen uit het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding. Uitstel voorkomt dat […]

Lees meer
Initiatiefwetsvoorstel ‘gezamenlijk gezag door erkenning’ aangenomen

Niet gehuwd of geregistreerd partnerschap Als ouders op het moment dat een kind wordt geboren niet gehuwd of geregistreerd partner zijn, dan heeft alleen de moeder automatisch het ouderlijk gezag. De andere ouder moet, samen met de moeder, een verzoek doen voor het verkrijgen van het gezamenlijke gezag. Het aanvragen van het gezag wordt door ongehuwde ouders regelmatig vergeten Dit gebeurt in de meeste gevallen onbewust en onbedoeld. Het gevolg is dat één ouder geen gezag heeft over zijn of […]

Lees meer